hero banner
Esko Ruusila
Sundsvall
Kontorschef och auktoriserad revisor

Esko Ruusila

Esko Ruusila är auktoriserad revisor och certifierad affärsrådgivare med fokus på tillväxtresor. Esko arbetar med entreprenörsdrivna bolag där ambitionen är att ta nästa steg. Esko projektleder ofta företag i både allmänna som specifika framtidsfrågor rörande hållbart ägande, styrning & strategi, organisation och ledarskap samt värdeskapande aktiviteter för att öka bolagsvärden.

Grant Thorntons affärsrådgivare arbetar med ägare och entreprenörer inom alla branscher. Esko har en god erfarenhet av dels bolag inom IT-sektorn, partihandel, bygg, transport och logistik samt tillverkande industri. Esko arbetar i nära samråd med ett brett nätverk av specialister inom Grant Thornton och även med externa parter i näringslivet, exempelvis banker och advokater.

Esko har stor erfaren av bolag med internationella kopplingar och primärt med bolag som har sina ägare eller dotterbolag i Finland.

Kontakta gärna Esko för eventuella frågor du har om tillväxtresor, ägarrådgivning eller hur du på bästa sätt sätter upp en spänstig affärsplan.

Tjänster
Kontakt
Esko Ruusila
Kontorschef och auktoriserad revisor
Esko Ruusila
Möt våra experter