Vi kan fördelarna och riskerna med internprissättning.

I takt med att den globala handeln ökar, blir transfer pricing en allt viktigare skattefråga. Företag ska se över sin internprissättning varje år. Vi kan hjälpa er både med transfer pricing-analys och dokumentation av befintlig prissättning.

Vi stödjer din verksamhet med bland annat:

  • planering och implementering av prissättningsmodell
  • rådgivning vid legala och operativa omstruktureringar
  • databassökningar och andra jämförbarhetsanalyser
  • effektivisera befintlig prismodell
  • värderingar
  • stöd vid skatterevision eller skatteprocesser
  • avtal

Vi hjälper dig med vad dokumentationen ska innehålla, vilka transaktioner som omfattas och vilka risker som finns om man inte upprättar dokumentationen. Vi har också stor erfarenhet av vilka fördelar som finns.

Våra specialister inom transfer pricing är en del av Grant Thornton Internationals globala transfer pricing-grupp. Gruppen består av både ekonomer och skattejurister med lång erfarenhet inom området. Vi jobbar nära kvalificerade värderare, momskonsulter och ekonomistyrningskonsulter för att kunna tillgodose dina behov.

 

Skattekonsult Lars Jernkrok Kontakta Lars