hero banner
Lars Jernkrok
Stockholm
Auktoriserad skatterådgivare

Lars Jernkrok

Lars Jernkrok är partner, auktoriserad skatterådgivare och ansvarig över Transfer Pricing (internprissättning) inom Grant Thornton Sverige. Transfer Pricing avser prissättning av koncerninterna, gränsöverskridande transaktioner och är ett av de absolut största och viktigaste skatteområdena för multinationella bolag. Med över 20 års erfarenhet från konsultbyråer samt som Transfer Pricing-expert på börsnoterade bolag har Lars en lång och gedigen erfarenhet av de frågor som kan bli aktuella för internationella företag.

Lars och hans team hjälper företag inom alla branscher med att ta fram väl genomtänkta Transfer Pricing policys samt att dokumentera prissättningen enligt gällande lagstiftning och bistå vid upprättande av koncerninterna avtal. Överlåtelser och upplåtelser av immateriella tillgångar, assistans vid skatterevisioner och skatteprocesser samt interna processer rörande den praktiska hanteringen av företagens Transfer Pricing är ett urval av frågor som Lars och hans team hjälper till med.

Lars och hans team arbetar ofta med företag som befinner sig i ett uppstartsskede där fokus ligger på expansion och att snabbt etablera sig på olika marknader. Transfer Pricing blir för dessa företag en nyckelfråga, men även en fråga man sällan har tid eller kunskap att själva hantera. Även frågor som rör moms och tull hanteras ofta inom ramen för ett Transfer Pricing-projekt.

Kontakta gärna Lars om du har frågor som rör prissättningen av koncerninterna, gränsöverskridande transaktioner.

Lars Jernkrok
Auktoriserad skatterådgivare
Lars Jernkrok
Möt våra experter