Ökade krav på hållbarhetsredovisning

Trycket på hållbarhetsrapportering har ökat och fler bolag, stora som små, väljer att redovisa sitt hållbarhetsarbete i samband med sina årsredovisningar.

Ett strukturerat och integrerat hållbarhetsarbete skapar stor affärsnytta och konkurrenskraft. Vi hjälper dig och din organisation att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheten. Vi bistår också med att dokumentera hållbarhetsarbetet, vilket allt fler intressenter kräver.

Hållbarhetsredovisning och rapportering

Vi stöttar dig i att ta fram en rapporterings- och redovisningsprocess som effektivt identifierar och hanterar ditt bolags hållbarhetsrisker, och hjälper er att upprätta en hållbarhetsrapport av hög kvalité som uppfyller lagens och omvärldens krav. På Grant Thornton Sverige har våra konsulter specialistkunskap inom FN:s 17 Globala mål samt rapporteringsramverken GRI (Global Reporting Initiative), IR (Integrated Reporting) och PRI (Principles for Responsible Investing).

Second opinion om er rapportering

Om ditt bolag själva har upprättat en hållbarhetsrapport kan Grant Thornton bistå med en GAP-analys som jämför den nuvarande och den potentiella prestationen. Vi ger feedback på bolagets hållbarhetsrapportering och vad som behöver utvecklas för att ni ska bli bäst i branschen.

Kontakta våra rådgivare för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag med utveckling, rapportering och revision av hållbarhetsarbetet.

Ansvarig för hållbarhetsredovisning Markus Håkansson Kontakta Markus