Kontroll i leverantörskedjan

Att ha kontroll över sin leverantörskedja är en stor utmaning för dagens företag som präglas av globalisering, digitalisering och ett högre krav på hållbarhet. Med Grant Thorntons hjälp kan du upprätta en hållbar leverantörskedja.

Näringslivet står inför utmaningar, där det i Sverige och EU kan bli lag på rapportering av påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i bolagets leverantörskedja. 

Vi erbjuder företag och organisationer rådgivning kring hur de kan ta ansvar för alla delar av sin leverantörskedja, följa lagkrav och minimera risk. Genom att arbeta för att uppnå en hållbar leverantörskedja skapar företaget stor konkurrenskraft, förtroende och i många fall effektivare leverantörskedjor som ökar lönsamheten.

Brett nätverk för heltäckande rådgivning

Hållbarhetsteamet arbetar tätt ihop med kollegorna på avdelningarna för styrning, internkontroll, risk och Forensic, vilket ger ett heltäckande perspektiv. Vi får också stöd från Grant Thorntons internationella organisation som finns i fler än 140 länder, vilket är till stor nytta när leverantörskedjan finns utanför Sverige och lokal expertis behövs.

I arbetet med hållbar leverantörskedja hjälper vi till med:

  • Kartläggning av företagets leverantörskedja.
  • Riskanalyser med hänsyn till bransch, geografi och aktivitet.
  • Utarbetande av policy med tydliga åtaganden och implementering.
  • Implementering av inspektioner, utbildning, partnerskap och datainsamling.
  • Rapportering, uppföljning och efterlevnad.

Stöd i frågor gällande hållbar leverantörskedja

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan sötta dig och ditt företag i frågor kring hållbar leverantörskedja.

Karin Björk
Ansvarig för hållbar leverantörskedja
Karin Björk

De senaste nyheterna inom rådgivning

Se fler nyheter