Tips och råd

Experten tipsar: så säkrar du momsen i din e-handel

ContributorName(contributor, true)
Med:
insight featured image
Under 2021 förändrades momsreglerna för e-handel. Alla som säljer varor och tjänster via egen eller andras e-handelsplattform till framför allt privatpersoner inom EU omfattas av de nya reglerna. Här ger Grant Thorntons momsexpert Lena Westfahl tips för att underlätta momshanteringen.

De nya momsreglerna som trädde i kraft den 1 juli 2021 gäller dig som säljer varor och tjänster för sammanlagt minst 99 680 kronor till konsumenter i andra EU-länder, via en egen hemsida eller någon annans plattform. De gäller också om du säljer en vara som skickas till en slutkonsument inom EU direkt från en leverantör.

- Det är enkelt att sätta upp en e-handel, men det som börjar som en hobby kan växa snabbt. Då är det viktigt att du har koll på reglerna kring moms redan från början för att inte råka ut för höga straffavgifter, säger Lena Westfahl.

Viktigt ha koll på varuflöden

Omfattas du av momsreglerna behöver du inte längre momsregistrera dig i de länder där köparen finns. Däremot måste du betala moms på försäljningen i det EU-land där konsumenten finns.

För att slippa momsregistrering i varje EU-land kan du deklarera momsen hos Skatteverket.

- Detta underlättar hanteringen, men det är fortfarande viktigt att du har koll på dina varuflöden, i vilka länder dina köpare finns och för hur stora summor du säljer eftersom rätt momsbelopp ska redovisas för respektive EU-land.

Det kan vara tidskrävande och komplicerat att sammanställa korrekta underlag till bokföringen och deklarationerna speciellt om du säljer både från din egen och andras e-handelsplatser som till exempel Amazon.  

-  Därför är det bra att gå igenom sitt momsflöde för att se över hur hanteringen kan förenklas. Det kan till exempel handla om att standardisera processer, att ha en välfungerande rutin för lagerhanteringen och se över integrationen mellan bokföringssystemet och betalnings- och lagersystem, säger Lena Westfahl.

Ta hjälp i tidigt skede

Hon uppmanar också alla som har en e-handel att ta hjälp av en expert för att redan i ett tidigt skede reda ut både var momsen ska redovisas och hur deklarationshanteringen ska gå till.

- Det kan vara många frågor att reda ut men på en timme kan vi komma långt. Jag rekommenderar även alla som har en e-handel att titta på något av våra webbinarier i ämnet. På vår site har vi också samlat information kring momshantering, bland annat finns där ett självtest där du kan se om du träffas av de nya reglerna.

5 tips som säkrar momshanteringen i ditt e-handelsföretag

1. Säkerställ att du följer momsreglerna för distanshandel inom EU som gäller från och med 1 juli 2021.

2. Säkerställ att informationen som ska lämnas till Skatteverket är korrekt.

3. Se till att ha bra koll på varuflöde och identifiera hur respektive varuflöde ska redovisas.

4. Säkerställ att du har välfungerande rutiner för till exempel lagerhantering. Standardisera processer så långt det går.

5. Till sist: Red ut vad som gäller för just ditt företag. Ta gärna hjälp av en expert!

Senaste nytt

Se fler artiklar