Hållbarhetsarbete kan bedrivas av företag i alla branscher och storlekar. De som agerar hållbart och är duktiga på att kommunicera med sina intressenter står sig helt enkelt bättre i konkurrensen.

De företag som vill ta ansvar, men som inte har bra styrning, tappar affärer. De som säger att de är hållbara, men som blundar för problemen, utsätter sig för en onödigt stor risk. Det gäller att bestämma sig för vilket företag man vill vara.