Tips och råd

Så kan du upptäcka och förebygga oegentligheter

Isac Persson Saether
Med:
insight featured image
Oegentligheter och bedrägerier som inte upptäcks i tid riskerar att pågå länge och orsaka stor ekonomisk skada för den drabbade organisationen. Det går dock att till viss del upptäcka och förebygga oegentligheter genom dataanalyser och bättre intern kontroll.

Om ekonomiska oegentligheter och andra missförhållanden inte upptäcks direkt inom en organisation kan det leda till svåra ekonomiska skador för bolaget. Oegentligheter som förblir oupptäckta riskerar att eskalera och kostar därför mer ju längre tid de pågår.

Förskingrade 20 miljoner under en sjuårsperiod

Ett uppmärksammat fall gäller en administratör på en gymnasieskola som förskingrade cirka 20 miljoner kronor under en sjuårsperiod. Bedrägeriet var bland annat möjligt eftersom processen för fakturahantering sköttes av bara en person. Det förekom heller ingen kontroll av någon överordnad ekonomipersonal, ingen regelbunden uppföljning och ingen regelbunden rapportering.

Bedrägeriet uppdagades tack vare att gymnasieskolans bank upptäckte att en betalning gått till en privatperson i stället för till en idrottsförening som det egentligen var tänkt.

Falsk anställning i 14 år

I ett annat fall fick sonen till en kommunal enhetschef lön i 14 år utan att arbeta, vilket uppskattas ha orsakat en ekonomisk skada för kommunen på cirka 4 miljoner kronor. Bedrägeriet kunde bland annat genomföras eftersom chefen ensam kunde godkänna och attestera sonens tidrapporter. Det hela upptäcktes först när kommunen skulle dela ut nya tjänstetelefoner till de anställda och personen i fråga aldrig dök upp för att hämta ut den.

Ett sätt att minska risken för den här typen av problem är att använda sig av dataanalys som på ett diskret och effektivt sätt kan upptäcka medvetna och omedvetna fel. Ett annat sätt är att arbeta förebyggande med hjälp av väl fungerande interna kontroller.

Grant Thornton höll ett webbinarium där tre experter berättade mer om hur man minskar risken att drabbas av oegentligheter och bedrägerier, med utgångspunkt från uppmärksammade bedrägerifall och egna erfarenheter.

Se webbinariet i sin helhet här.

Nätverk med 800 specialister

Grant Thorntons avdelning för i Sverige ingår i ett nätverk inom Grant Thornton International som består av cirka 800 forensicspecialister i 36 länder. Nätverket gör det möjligt att samarbeta med de andra medlemsländerna vid gränsöverskridande uppdrag och här ingår kompetenser bland annat inom penningtvätt, antikorruption, bokföringsbrott och visselblåsartjänster.

Tjänsterna som erbjuds är såväl proaktiva för att förebygga och upptäcka oegentligheter som reaktiva för att hantera och utreda misstänkta oegentligheter.

Grant Thornton kan även erbjuda datadrivna och kvantitativa analyser för att upptäcka och identifiera oegentligheter. Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa ditt företag.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.