hero banner
Isac Persson Saether
Stockholm
Manager Assurance

Isac Persson Saether

Isac Persson Saether är specialist inom dataanalytisk granskning av stora och komplexa datastrukturer. Isac projektleder primärt dataanalysinsatser inom externrevision, rekonstruktion och konkurs samt forensiska utredningar.

Dataanalysarbetet på Grant Thornton fokuserar primärt på att stötta och förbättra arbetet med analys hos transaktionsintensiva organisationer, eller organisationer där stora mängder data hanteras och används i den finansiella rapporteringen. Isac har en gedigen erfarenhet av dataanalytiska granskningar, främst inom branscherna e-handel, tillverkning & industri, Data/IT samt hotell & restaurang. Isac har även en bred kunskap inom flertalet ekonomisystem.

För att få en fördjupad analys av sin finansiella data, få nya perspektiv i frågeställningar samt använda data som beslutsstöd är Isacs bästa tips att få god förståelse över de finansiella processerna samt få insikter i hur data flödar mellan olika informationssystem. Organisationer som beskriver sig själva som datadrivna tenderar att vara ledande i sin bransch.

Kontakta gärna Isac för att diskutera ditt dataanalysarbete och hur vi tillsammans kan ta det till nästa nivå.

Tjänster
Connect
Möt våra experter