Tips och råd

Hantering av gåvor – tänk på detta

Johanna Hellström
Med:
insight featured image
Efter Rysslands invasion av Ukraina har engagemanget från svenskarna varit enormt. Förutom humanitära insatser har gåvorna strömmat in från såväl allmänhet som företag. Här tipsar vår auktoriserade revisor Johanna Hellström om vad du ska tänka på när din organisation hanterar gåvor.

Johanna Hellström, auktoriserad revisor med många uppdrag inom ideell sektor, menar att det är viktigt att göra saker i rätt ordning och på rätt sätt när man hanterar mottagna gåvor.  

- I takt med att givandet ökar blir det också viktigare för organisationerna att ha beredskap och en professionell hantering för att allt ska bli rätt. Och inte minst för att pengarna ska komma verksamheten till godo enligt gåvogivarens önskemål. Detta blir extra viktigt nu när många insamlingar riktade till just Ukraina-stöd pågår, säger Johanna Hellström. 

Johanna betonar att hur välmenat det är att samla in pengar, så måste all insamling ske i enlighet med stadgar/ändamål. Hon menar också att det kan vara klokt att se över insamlingspolicyn om man inte gjort det på länge.  

Att tänka på när det gäller hantering av gåvor

  • Är gåvan villkorad och kan ni se till att villkoret uppfylls?
  • Om det blir pengar över vid insamling till ett specifikt ändamål, ska de sättas av till ändamålsbest medel, vilket kan vara begränsande. Därför är det bra att se till att medlen även kan gå till den ordinarie verksamheten.
  • Hur ser rutinerna ut för bokföringen? Detta kan vara ett snårigt område och det gäller att ha bra rutiner för redovisningen, speciellt vid ett ökat inflöde av gåvor.
  • Har ni en process för att säkerställa att ni betalar rätt skatt?
  • Om din organisation samlar in pengar som ska vidareförmedlas till annan organisation så är det aldrig den insamlade organisationens medel. Då hanteras det som en vidareförmedling av bidrag.