article banner
Skattenyhet

Uppdatering kring företrädaransvar

Elisabeth Mörck Elisabeth Mörck

Vi har tidigare belyst risken med företrädaransvar – t ex för en styrelseledamot - i samband med ansökan om så kallat tillfälligt anstånd. Nu har Skatteverket meddelat att företrädaransvar inte kommer att gälla skatter och avgifter som omfattas av tillfälligt anstånd.

Enligt Skatteverkets ställningstagande ska detta även innefatta den anståndsavgift som ska tas ut under anståndstiden.

Skatteverket anger dock att för det fall någon uppenbarligt utnyttjat möjligheterna till att medges ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna anser Skatteverket att det kan bli aktuellt i enstaka och mycket speciella fall att ansöka om ett företrädaransvar gentemot en företrädare som agerat uppsåtligt.

Detta undantag från företrädaransvar gäller alltså enbart de s.k tillfälliga anstånden enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Skatterådgivare
Elisabeth Mörck Kontakta Elisabeth

I övriga fall gäller fortfarande reglerna om företrädaransvar så som tidigare.

- Vårt råd är därför att fortsatt iaktta försiktighet vid ansökan om anstånd och notera att det är skillnad på s.k. tillfälliga anstånd medan företrädaransvar kan aktualiseras i övriga situationer, säger Elisabeth Mörck.

Besök vår samlingssida för mer information relaterat till covid-19


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev