Skattenyhet

Undvik vanliga skatt- och momsfällor – experterna tipsar

Med:
Deklaration
Regler och praxis inom skatt och moms ändras ständigt och det gäller att vara uppdaterad – felaktig hantering kan nämligen leda till följdfel och ökade kostnader. Grant Thorntons experter Sofia Bülow och Lena Westfahl har listat fem områden där ideella organisationer bör vara extra uppmärksamma. Ta del av deras tips här.

1. Transaktioner mellan organisationer och bolag
Äger din organisation ett dotterbolag? Eller har ni kanske ett samarbete med en närstående organisation? Tänk på att se över transaktionerna så att ni hanterar alla flöden korrekt ur ett moms- och inkomstskatteperspektiv.

2. Inköp av tjänster från utlandet
Inte minst i samband med nyttjandet av sociala medier, ökar inköpen av tjänster från utlandet. Detta innebär i vissa fall att du kan vara skyldig att redovisa moms i Sverige på köpet. Kolla upp vad som gäller för dina inköp.

3. Håll isär bidrag och uppdrag
Det finns en gränsdragning mellan bidrag och näringsverksamhet – uppdrag. Ett bidrag är inte alltid ett bidrag! Därför är det viktigt att då och då se över vad avtalen säger för att kunna avgöra om det finns inkomstskatte- och momsrisk.

4. Fastigheter som ägs av ideella organisationer
Äger din organisation en eller flera fastigheter? Regelverket är snårigt och komplext och det finns både risker och möjligheter som kan få stora effekter om de inte uppmärksammas och åtgärdas. Gå igenom ditt fastighetsägande redan idag om du ej gjort det.

5. Förmåner inom ideell sektor
Visste du att volontärer och ideellt engagerade ofta jämställs med en vanlig anställd ur ett skattemässigt perspektiv? Det innebär att förmånen av en fri lunch eller fri resa till och från funktionärsuppdraget inte nödvändigtvis är skattefri. Sätt dig in i vad som gäller kring förmåner i just din verksamhet.

Vill du veta mer?
Här kan du se webbinariet Skatt och moms – detta kan din ideella organisation lära av andra.

Du är också välkommen att kontakta Sofia Bülow och Lena Westfahl.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.