article banner
Skattenyhet

Slopad ränta på bostadsuppskov?

Magnus Vennerström Magnus Vennerström

Regeringen har tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet föreslagit att räntan på bostadsuppskovet ska slopas. Förslaget avser både befintliga och kommande uppskov och föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Detta innebär att du bör tänka till kring uppskov och betalning av vinstskatt.

Så fungerar uppskov 

Kapitalvinst vid försäljning av privatbostad, såväl bostadsrätt som småhus, beskattas med 22 procent effektiv skatt. För att bl.a. undvika inlåsningseffekter på bostadsmarknaden finns det möjlighet att skjuta vinstskatten framåt i tiden genom ett så kallat bostadsuppskov. En förutsättning för bostadsuppskov är att man inom viss tid från försäljningen av privatbostaden köper en ny bostad – en ersättningsbostad.

Bostadsuppskovet löper med en ränta som tas ut genom att en s.k. schablonintäkt tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital i inkomstdeklarationen och beskattas årsvis. Detta resulterar i en effektiv ränta på den uppskjutna skatten som motsvarar en skattemässigt avdragsgill bankränta om cirka 3,25 procent, vilket innebär att det ofta i nuvarande ränteläge är fördelaktigare att omedelbart betala vinstskatten med finansiering av exempelvis ett utökat bolån.

Auktoriserad skatterådgivare
Magnus Vennerström Kontakta Magnus

Nytt förslag 

Nu har emellertid regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet föreslagit att räntan på bostadsuppskovet ska slopas. Förslaget avser både befintliga och kommande uppskov och föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

Vad innebär detta? 

  • För dig som sålt en bostad under 2019 och i årets deklaration överväger att betala vinstskatten omedelbart kan det därför finnas skäl att istället begära bostadsuppskov och avvakta resultatet av detta förslag.  
  • Det finns givetvis inget hinder för dig som redan skickat in din deklaration, att lämna in en justerad redovisning av försäljningen och begära uppskov med beskattningen 
  • Även för dig som har existerande bostadsuppskov och överväger att återföra dem till beskattning, finns det alltså skäl att för närvarande avvakta för att se om regeringens förslag blir verklighet.  

Förslaget om slopad ränta på bostadsuppskov utgjorde en del av januariöverenskommelsen. Att även existerande uppskov skulle omfattas av förslaget var dock fram tills nu ovisst. Förslaget motiveras bl.a. med att minska stelheten på bostadsmarknaden.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev