Skattenyhet

Regeringen föreslår ny momslag från 1 juli 2023

Lena Westfahl
Med:
insight featured image
Den nuvarande mervärdesskattelagen, momslagen, har länge ansetts svåröverskådlig. Många av bestämmelserna i lagen har förändrats, och genom tillägg över åren har bestämmelserna blivit svåra att förstå och överblicka. Nu ska lagen uppdateras och bli lättare att förstå och tillämpa. Förslaget till ny momslag omfattar också en viktig förändring vid försäljning av tjänster mellan ideella aktörer.
Ny momslag – det krävs för att bli compliant
Våra experter vägleder
Ny momslag – det krävs för att bli compliant
Läs denna artikel

Regeringen föreslår i en ny proposition att en ny mervärdesskattelag ska träda i kraft den 1 juli 2023. En ny modern struktur, språklig genomgång och anpassning till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik.

Lena Westfahl
Lena Westfahl , Auktoriserad skatterådgivare
Utgångspunkten för utredningens arbete har varit att undvika att rent språkliga och systematiska förändringar leder till omfattande förändringar av innebörden i momslagen. Några större anpassningar av undantagen från skatteplikt, exempelvis undantaget för finansiella tjänster har inte föreslagits.

Vad betyder detta för företags momshantering?

Den nya mervärdesskattelagen disponeras i huvudsak i samma ordning som mervärdesskattedirektivet.

Anpassningarna till mervärdesskattedirektivet innebär ändå vissa förändringar. Regeringen föreslår till exempel att undantaget från skatteplikt för tjänster av fristående grupper som bedriver verksamhet som är undantagen från moms anpassas till mervärdesskattedirektivet.

- Det här betyder i klartext att den snäva tillämpningen av nuvarande bestämmelse för försäljning av till exempel administrativa tjänster mellan två ideella organisationer kan komma att omfattas av momsfrihet enligt den nya mervärdesskattelagen. Det är konkurrensrekvisitet i nuvarande svenska bestämmelse som har kommit att få en snävare tillämpning än vad som framgår av bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet, säger Lena Westfahl.

Vidare föreslås att faktureringskravet vid betalning i förskott eller a conto för undantagen försäljning av varor till annat EU-land slopas.

Trots omfattande påtryckningar innehåller propositionen inte några förslag om ändringar i bestämmelserna för exempelvis inhyrd personal för vård och social omsorg.

- Det har däremot lämnats över ett separat betänkande till regeringen om dessa frågor. Det har inte heller gjorts någon förändring i undantaget för finansiella tjänster med anledning av att EU-kommissionen aviserat att ett förslag om förändrade mervärdesskatteregler för finansiella tjänster ska läggas fram, avslutar Lena Westfahl.

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer