Skattenyhet

Personaloptioner blir en del av 3:12-utredningen

Elisabeth Mörck
Med:
insight featured image
Att attrahera och behålla nyckelkompetens är en stor utmaning för många växande bolag. För att svenska entreprenörer ska få bättre förutsättningar har regeringen nu förtydligat att pågående 3:12-utredningen ska analysera på vilket sätt reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av kvalificerade personaloptioner mer effektiva.
Contents

Elisabeth Mörck är skatterådgivare på Grant Thornton:

Nuvarande regler är svåra att nyttja, och det har för de som blivit aktieägare genom de kvalificerade personaloptionerna funnits en ovisshet kring hur man inom 3:12-reglerna ska kunna beräkna ett lågbeskattat gränsbelopp för dessa aktier. De regler som finns idag kan innebära att framtida avkastning (utdelning eller kapitalvinst) på dessa aktier beskattas med en progressiv skatt för den anställda. Det är därför oerhört positivt om reglerna kan harmonieras med 3:12-regelverket så att det tex är möjligt att beräkna ett gränsbelopp. Det skulle kunna gynna såväl bolaget som den anställde, förklarar hon.

Finansminister Elisabeth Svantesson säger i ett pressmeddelande att regeringen ”vill lägga grunden för en högre tillväxt i Sverige samtidigt som vi säkerställer goda villkor för företagande i Sverige”. 

Elisabeth Mörck
Elisabeth Mörck , Auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare
Kvalificerade personaloptioner är ett viktigt område för tillväxtbolagen i Sverige, så jag och mina kollegor välkomnar att regeringen insett att det finns viktiga frågor som behöver förtydligas och förbättras. Det är positivt att detta nu kommer utredas på ett djupare plan.

Samtidigt konstaterar hon att tillägget leder till längre utredningstid.  

– Utredningen skulle presenteras i slutet av mars 2024, nu dröjer det till maj 2024. Baksidan är att vi fortfarande lever i ovisshet kring vad som kommer presenteras, men är utredningen å andra sidan välarbetad behöver det inte dröja längre tid innan nya regler kan träda i kraft. Just detta är det väldigt svårt att sia om, det måste vi invänta tydlighet kring.

Regeringen vill främja entreprenörskap – satsar mer på 3:12
Fördjupa dig i utredningen
Regeringen vill främja entreprenörskap – satsar mer på 3:12
Läs denna artikel

Vi fortsätter att bevaka utredningen. Har ditt företag sedan tidigare funderat på att införa kvalificerade personaloptioner kan det vara läge att kontakta våra rådgivare för att diskutera situationen.

Vår expertis inom: Skatt
Tjänster
Vår expertis inom: Skatt
Jag vill veta mer