Skattenyhet

Fem tips för etablering utomlands

Aino A. Andrésen Aino A. Andrésen

Funderar du på att ta steget och expandera utomlands? Ofta innebär nya marknader inte bara nya möjligheter, utan även nya utmaningar att hantera. Aino Andrésen och Stefan Thomsson, skatterådgivare på Grant Thornton, tipsar om vad du ska tänka på vid en utlandsetablering.

  • Ha en tydlig strategi för utlandssatsningen som bygger på fakta och statistik. Analysera landet utifrån affärsklimat, kultur, skattenivåer och byråkrati. Framgångsstrategin hemma kanske inte fungerar i ett annat land.

  • Tänk på att fördelarna med låga skattenivåer kan försvinna om landet har ett svårmanövrerat byråkratiskt system. Kolla upp när du som företagare anses bli skattskyldig i ett land.
  • Säkerställ att transaktioner samt varu- och tjänsteflöden hanteras korrekt med avseende på tull, moms och skatteregler i övrigt. Och försöka göra rätt från början, att bli indragen i till exempel en skatteprocess är kostsamt och krävande.

  • Har du inte full kontroll på exempelvis varumärken, patent och licenser kan det få besvärliga konsekvenser. Se till att göra en legal genomgång av immateriella frågeställningar innan du drar igång större investeringar.

  • Släpp aldrig fokus från hemmamarknaden medan du satsar utomlands.


Läs om hur matkasseföretaget Middagsfrids erfarenheter av att ta verksamheten utomlands.