article banner
Nyhet

Så kan revisorn hjälpa medtechbolaget framåt

Sverige utgör en bra grogrund för medtechbolag. Samtidigt finns det utmaningar när det gäller att ta produkten från idé till fungerande affärsmodell. Då kan den frågvisa revisorn vara en god hjälp på vägen.

Sverige har en framgångsrik historia inom det medicintekniska området där en samverkan mellan vård, industri och akademi har varit drivkraften. Idag finns cirka 180 företag samlade i branschorganisationen Swedish Medtech med en stor variation av produkter inom exempelvis röntgen, ortopediska implantat, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade samt förbrukningsartiklar. Bland de mer välkända namnen finns Elekta, Gambro och Getinge.

Något som utmärker medtechbranschen är att det ofta kan ta lång tid innan en produkt går från idéstadiet till att bli kommersiellt gångbar. Enligt Ann Theander, auktoriserad revisor på Grant Thornton, kan den frågvisa revisorn vara en god hjälp till att hitta rätt väg framåt.

– Det här handlar ofta om mindre eller medelstora företag som är entreprenörsdrivna och där fokus framför allt ligger på forskning och utveckling. Där kan det upplevas som lite jobbigt när vi som revisorer kommer med våra frågor som kan avse riskbedömningar, framtida affärsmodeller, kassaflöden och värderingsfrågor. Men det man måste ha i åtanke är att vi inte ställer dem för vår egen skull utan för att hjälpa företaget att tänka rätt när det gäller ekonomin och affärsmodellen, säger hon.

Kapitalanskaffning en utmaning

En av utmaningarna för medtechbolagen är kapitalanskaffningen under utvecklingsfasen av produkten. Här gäller det att redan från början ha en plan för hur finansieringen ska gå till.

– Frågor man bör ställa sig är till exempel om man ska söka någon form av partnerskap eller om man ska utveckla produkten själv. Vilka milstensbetalningar kan man räkna med under utvecklingsarbetet? Ska man sälja produkten själv eller arbete med ett licensförfarande? Det grundläggande är att förstå vilken marknad som finns och vilken affärsmodell som ska leda fram till intäkter, säger Ann Theander.

En annan snabbt växande marknad inom medtech, inte minst under den pågående coronapandemin, är olika typer av tjänster för diagnos och rådgivning via mobilen. Här gäller det att företagen har förmågan att förstå ett ändrat patientbeteende.

– Traditionellt är vi vana att träffa en läkare ansikte mot ansikte för att få en diagnos, men det vi kan se är att det utvecklas tekniska lösningar som ofta kan ha en större träffsäkerhet. Men det krävs en omställning både från vårdens sida såväl som patientens. I och med det kommer det att bli en större acceptans bland de som söker sjukvård att använda den nya tekniken.

Stöttning med rapportering och annan rådgivning

Förutom revisionstjänsterna hjälper Grant Thornton många medtechbolag med olika typer av rådgivning.

– Kopplat till redovisningsperspektivet stöttar vi med delar av finansiell rapportering som kan vara mer komplex men även med riskanalyser och värderingsfrågor, och andra typer av rådgivning. Vi har ett stor internationellt nätverk och lång erfarenhet så vi är vana att hjälpa kunderna att skapa kontakter för de internationella partnerskapen samt blicka framåt– fem år eller femton år, säger Ann Theander.

Anns tre tips för medtechbolag:

  • Lägg den tid som behövs för att klä framtidsplanerna i siffror, det vill säga prognosticera det framtida kassaflödet, beräkna den finansiering som kommer att krävas och tänk till vad avser riskerna.
  • Bibehåll ett öppet sinne för olika affärsmodeller och även beaktat den tänkta marknaden. Världen är föränderlig och möjligtvis än större i denna bransch
  • Säkerställ att personalens kompetens och energi läggs på det som är bolagets fokusområde och ta extern stötting för de delar som ligger utanför expertområdet i delar avseende finansiell rapportering, värderingsfrågor och analyser. Det lönar sig i längden.


Läs även Momsplikt på uthyrning av vårdpersonal – trots covid-19

 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev