article banner
Skattenyhet

Momsplikt på uthyrning av vårdpersonal - trots covid-19

Gör klausulen om ändrat beredskapsläge att privata vårdföretag kan hyra ut legitimerad vårdpersonal utan moms? Frågan har uppkommit i samband med coronaviruset och Skatteverkets svar är nej.

Vid uthyrning av vårdpersonal är utgångspunkten att momsplikt råder då det inte anses vara en tjänst gällande sjukvård eller en tjänst med nära anknytning till vård. Med anledning av den pågående coronapandemin har Skatteverket kommenterat frågan om uthyrning av legitimerad vårdpersonal, enligt klausulen om ändrat beredskapsläge i avtal mellan vårdföretag och regionen, kan anses vara en sådan tjänst med nära anknytning till sjukvård som kan undantas från moms.  

För att en tjänst gällande uthyrning av vårdpersonal ska kunna betraktas som en tjänst med nära anknytning till sjukvård krävs bl. a att tjänsten inte har det grundläggandet syftet att vinna intäkter i konkurrens med andra företag som måste betala moms.

Skatterådgivare
Cecilia Smedfors Kontakta Cecilia

Skatteverket anser dock att uthyrningen under nämnda klausul ska anses ske i konkurrens med andra. Skatteverket motiverar sin bedömning med att vårdföretag ingår avtal med en region i syfte att vinna ytterligare intäkter. Klausulen om ändrad beredskap är en del av avtalet och därmed har vårdföretagen frivilligt gått med på klausulen. Tjänster som utförs av vårdföretag enligt dessa beredskapsklausuler ska alltså betraktas som momspliktiga enligt Skatteverket. 

De gör samma bedömning vad gäller sjuk- och tandvårdspersonal som på grund av ojämn arbetsbelastning, som en konsekvens av spridningen av covid-19, hyrs ut till en annan vårdmottagning. Coronapandemin är enligt Skatteverkets uppfattning inte en omständighet som anses ha satt konkurrensen ur spel. 

Skatterådgivare
Lena Westfahl Kontakta Lena

Skatteverket anser att det inte heller i detta fall är fråga om en undantagen tjänst med nära anknytning till sjuk- eller tandvårdSpridningen av covid-19 anses enligt Skatteverkets uppfattning inte vara en sådan omständighet som gör att uthyrningen kan anses ske med något annat syfte än att vinna intäkter. Därmed är uthyrningen momspliktig. 

Vår kommentar

– Skatteverkets bedömning av den speciella situation som uppstått till följd av coronapandemin följer den restriktiva linje som Skatteverket har hållit alltsedan HFD:s dom gällande den s.k. ”vårdmomsen” i juni 2018. Vår uppfattning är att bedömningen, framförallt vad gäller situationen för aktiverade beredskapsklausuler, är alltför restriktiv mot bakgrund av syftet med bestämmelserna och dessas rättsliga tolkning.

– Syftet med de tjänster som tillhandahålls enligt dessa specifika s.k. ”katastrofklausuler” måste enligt vår bedömning främst vara att upprätthålla en effektiv och säker sjukvård under de unika och extrema omständigheter som råder för tillfället, snarare än att enskilda vårdföretag ska generera intäkter i konkurrens med andra. Vårdföretagens tillskjutande av arbetskraft bör istället ses som ett nödvändigt tillskott för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Kommenterar Cecilia Smedfors, skatterådgivare på Grant Thornton.  

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev