Nyhet

Håll koll på hållbarhetsriskerna

Markus Håkansson Markus Håkansson

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något som blir allt viktigare. Det beror dels på att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också på att det finns konkreta och affärsmässiga vinster med att ha kontroll på riskerna.

De globala hållbarhetsutmaningarna påverkar företagens verksamheter i allt större grad. Det gäller till exempel klimatförändringar, brist på viktiga naturresurser, kränkningar av mänskliga rättigheter och konflikter som innebär en allt större riskexponering, direkt eller indirekt via till exempel underleverantörer eller distributörer. Dessutom har många verksamheter direkt operativa risker, som arbetsplatsolyckor eller miljöolyckor.

Bland svenska företag finns det nu en allt större förståelse för att bolagets värde är nära kopplat till hur man hanterar sina risker, och att det inte bara gäller finansiella risker utan även sociala risker och miljörisker.

– Man har fått upp ögonen för att hållbarhetsriskerna på sikt kommer att slå rakt in och direkt påverka värdet på bolaget. Vi ser att det finns ett stort intresse för detta bland våra kunder, det finns inga seminarier som är så lätta att fylla som de som handlar om hållbarhet, och vi har många kunder som vänder sig direkt till oss och ber om vår hjälp att inventera och bedöma hållbarhetsriskerna, säger Markus Håkansson, chef för Grant Thorntons externa hållbarhetsteam som skapats för att möta den stora efterfrågan på rådgivning kring hållbarhetsrisker.

Grant Thornton erbjuder olika typer av rådgivning som är anpassad till företagens olika behov.

– Ett exempel är entreprenören som äger ett bolag och som inser att han eller hon måste täcka in de risker som finns, och som går in i ett strategiprojekt tillsammans med oss. Då jobbar vi med en plattform som heter integrerad rapportering där man får med en hållbarhetsredovisning. Ett annat exempel är de finansiella kunderna som arbetar med att sälja eller köpa företag. Där erbjuder vi ett verktyg, ESG Fortress Model, som utvärderar hållbarhetsrelaterade risker på alla nivåer i ett företag och gör det ”exit ready”.

När företag börjar adressera hanteringen av hållbarhetsriskerna finns det enligt Markus Håkansson ett antal ganska vanliga misstag att se upp med.

– Det första är att man bestämmer sig för att plocka några enkla poäng och tror att problemet är löst. Hållbarhetsarbetet måste utföras på ett mycket mer strukturerat sätt där man kammar igenom hela bolaget för att identifiera riskerna. Då kan man inte jobba med ad hoc-processer, säger han.

Ett annat vanligt misstag är att man analyserar sin verksamhet som den ser ut idag istället för hur den kommer att se ut i framtiden.

– FN:s globala mål för 2030 är en realitet som kommer att träffa alla typer av verksamheter. Det gäller att inse hur genomgripande den här förändringen blir och se till att man anpassar sig till en ny verklighet.

Andra problem som kan dyka upp är att ett företag lyckas ta fram en lång lista med hållbarhetsrisker men inte förmår att prioritera vilka som ska adresseras först, eller att man inte förstår att hållbarhetstänkandet måste integreras i hela företaget, från ägare via styrelse och ledningsgrupp till hela organisationen.

När det gäller framtiden tror Markus Håkansson att fokus på hållbarhetsfrågor i företagandet kommer att bli ännu större. Förutom FN:s 2030-mål kommer EU:s nya ägardirektiv att ytterligare styra investeringskapitalet i en hållbar riktning.

– Direktivet gör att det blir hårdare krav på transparens hos institutionella ägare och att man kan visa att man investerar hållbart. Det här påverkar så mycket som 50 procent av det totala ägarkapitalet i Europa och klarar man inte av att möta de här förändringarna så tror jag att man helt enkelt inte kommer att kunna tjäna tillräckligt med pengar på sin verksamhet och i slutändan kan bli tvungen att lägga ner företaget. Att hantera hållbarhetsriskerna är en fråga om överlevnad.

Sex tips för att hantera hållbarhetsrisker:

1. Skapa en strukturerad process så att hållbarhetsriskerna kan identifieras i alla beslut som fattas i företaget.

2. Analysera inte ditt företag utifrån hur det ser ut idag, utan hur det ser ut i framtiden och utifrån hur konkurrenterna agerar.

3. Fördela ansvaret så att alla i företaget har ett hållbarhetsperspektiv, från ägare via styrelse och ledningsgrupp till alla anställda.

4. Tänk integrerat så att hållbarhetsfrågorna finns med i alla beslut som fattas i företaget.

5. Jobba utifrån en målsättning där ägarna anger riktningen och ledningen ger verktyg som gör att hållbarhetsarbetet kan bli operativt.

6. Ta fram data som på ett relevant och korrekt sätt mäter hur verksamheten möter de uppsatta målen.

 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev