article banner
Nyhet

Genusmyter hämmar tillväxten

rich text with image

Stereotypa föreställningar bland finansiärer om hur män och kvinnor driver företag sätter käppar i hjulet för Sveriges tillväxt.

Runt en tredjedel av landets företag drivs av kvinnor. Andelen kvinnor ökade långsamt under flera år men kurvan har planat ut. Ur ett tillväxtperspektiv är det beklagligt för Sverige, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet

- Om vi vill fortsätta vara världsledande inom entreprenörskap och innovation måste vi utnyttja potentialen i hela befolkningen.

Varför andelen kvinnor som driver företag inte blir fler finns det en rad teorier kring, men Malin Malmström menar att en stor del av förklaringen ligger i hur våra strukturer ser ut.

- Det handlar om olika tillgång till privat och offentlig finansiering, vilket ger olika villkor för företagandet.

När DI förra året undersökte könsbalansen inom svenskt riskkapital gick endast 1 procent av de utdelade 11 miljarderna till bolag grundade av kvinnliga entreprenörer. Det här har Malin Malmström borrat i, och i en nyligen publicerad studie har hon och några kollegor kartlagt - och slagit hål på - könsmyter kring företagande.

- Det finns föreställningar som att män är mer intresserade av tillväxt, att kvinnors företag är mindre lönsamma och att kvinnor är mindre riskbenägna. Det här är nedärvda föreställningar som byggs in när nya personer lärs in investeraryrket.

Förutfattade meningar märks även i språkbruket. En ung man anses vara "ung och lovande" medan en ung kvinna är "ung och oerfaren".

Ingen rök utan eld sägs det – finns det någon sanning i myterna? I studien från Luleå granskades nyckeltal för 126 bolag som sökt offentligt finansiering. Men här hittade forskarna inga könsskillnader i hur företagen drevs.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev