article banner
Intervju

”Drömmen om att kunna göra skillnad”

Pernilla Zetterström Varverud Pernilla Zetterström Varverud
rich text with image

Med sin expertis hjälper Grant Thornton eldsjälar att förverkliga drömmar. Drömmar om att göra världen lite bättre – en drivkraft som Pernilla Varverud, auktoriserad revisor identifierar sig med: Känslan av att kunna göra skillnad när man får jobba med organisationer som Läkare utan gränser, Svenska kyrkan och Kvinna till Kvinna.

Bakom ideella verksamheter står för det mesta eldsjälar som har en dröm om att hjälpa människor eller ge oss en bättre värld att leva i. För 100 år sedan kunde det handla om att hjälpa fattiga änkor eller föräldralösa barn. Idag ligger ofta fokus på områden som ohälsa, ungdomar som har hamnat snett eller miljöförstöring. Under flera år tillbaka har Pernilla Varverud lett branschgruppen för ideella organisationer på Grant Thornton.

Du har jobbat med ideella organisationer sedan 1997. Har drömmarna om att göra skillnad förändrats under åren?
– Jag skulle säga att det är samma drivkrafter. Oavsett om det gäller privatpersoner som vill ge donationer eller de stora etablerade organisationer vi jobbar med, som till exempel Svenska kyrkan, Kvinna till Kvinna eller Läkare utan gränser. Däremot har lagar och regler förändrats en hel del, vilket gjort att det ställs högre krav på de ideella organisationerna.

Vilka är de största utmaningarna för den som vill starta upp en ideell organisation?
– Du bör ha en idé om hur du ska lösa den första grundfinansieringen. Sedan är det en fördel att ha ett bra kontaktnät för att kunna bilda styrelse med rätt kompetens och bygga en bra organisation. Till sist är det jätteviktigt att ha koll på lagar, bestämmelser och skatter samt värna om varumärket. Skadas det kan det leda till att du förlorar givare eller medlemmar.

Hur hjälper ni på Grant Thornton till med kundens utmaningar?
– Vi hjälper till att skapa ordning och verka för att lagar och regler följs. Vi brukar också utmana kunderna att höja blicken och tänka lite mer långsiktigt. Ofta utbildar vi kunder i det som de behöver kunna, som att bedriva framgångsrikt styrelsearbete, skattelagstiftning samt i hur en årsredovisning ska upprättas till exempel.

Ibland har jag förmånen att få träffa någon som vill bilda en ny ideell organisation och då kan jag bli ett viktigt bollplank. Ibland handlar det om att våga säga: "Det där låter jättebra, men först måste vi tänka på det här", när en eldsjäl vill driva igenom en ny idé.

Vad krävs av dig för att vara en bra rådgivare?
– Jag måste vara närvarande och genuint intresserad av verksamheten. Det är lika spännande som viktigt att jag förstår vilka drömmar och idéer kunden har, men min uppgift är att göra drömmarna möjliga. Det värde jag ger är något de verkligen behöver. Utan struktur, kunskap om lagar och regler samt bra rapportering blir det svårare att uppfylla drömmarna.

Vad är det viktigaste för att skapa en bra relation till kunderna?
– Att skapa en bra kommunikation och sätta rätt förväntningar. Sedan är förstås förtroende jätteviktigt. Jag vill att kunder ska kunna ringa mig när som – och det gör de också, ibland bara för att dubbelkolla något. För dem är det viktigt att vi har hög kompetens. Någon som driver en ideell organisation märker på en gång om du kan din sak. Därför är vi också måna om att utbilda oss löpande inom branschområdet.

Till sist, vad tycker du är det häftigaste med ditt jobb?
– Att använda min kunskap så att kunden kan koncentrera sig på det han eller hon är bra på och att få ge råd och rekommendationer som kunden har nytta av i sin verksamhet. Jag arbetar gärna i team med kollegor från flera affärsområden med mina kunder. Det finns så mycket mervärde i att jobba tillsammans och låta vår samlade kompetens komma kunden till del. På det sättet blir vi alla en del i att kunna göra skillnad.

Tips från Pernilla

När du startar upp en ideell organisation
Fundera på hur du ska få ut budskapet om vad du vill uppnå till potentiella givare eller medlemmar. Finansieringen är en viktig förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet.

För att bli en framgångsrik rådgivare
Sätt dig in i den verksamhet som organisationen bedriver. Vad gör de, vad vill de uppnå och hur ser de på framtiden? Fråga, lyssna och var proaktiv!