Träindustriföretaget Martinsons hade ägts av samma familj i fyra generationer. Men för den femte generationen var det inte helt självklart att ta över stafettpinnen och därför beslutade ägarna att inleda en process för att hitta en ny stark ägare. Med hjälp av rådgivare från Grant Thornton har Martinsons nu blivit en del av skogskoncernen Holmen och ingår därmed i en stark koncern med ett långsiktigt ägarperspektiv. 

Martinsons grundades 1929 när Karl Martinson köpte ett ambulerande sågverk som hans son Sigurd åkte runt med i bygden kring Bygdsiljum, mellan Skellefteå och Umeå. Från den blygsamma starten har Martinsons vuxit till att idag vara en av Sveriges ledande träförädlingsindustrier. Redan 2007 passerade omsättningen miljardstrecket och 2019 var den uppe i 1,9 miljarder kronor, med cirka 460 anställda.

Produktionen av sågade trävaror är fortfarande basen som verksamheten vilar på och en betydande del går på export till länder i övriga Europa, Nordafrika och Asien. Dessutom är Martinsons en av Sveriges största producenter av limträ, samt ledande i Norden inom träbroar och byggsystem i limträ och så kallat KL-trä, en korslimmad träprodukt som kan användas i byggindustrin i stället för betong och stål.

Behov av ny ägarstruktur

Ända sedan starten har Martinsons varit ett familjeägt företag och det var när den fjärde generationens ägare började planera för nästa skifte som man insåg att man behövde hitta en ny ägarstruktur.

– Vi började fundera kring detta för ungefär två år sedan när vi märkte att det fanns ett blandat intresse bland ägarnas barn när det gällde att ta över det fortsatta ägandet. I den här typen av kapitalintensiv industriverksamhet krävs det att det finns starka ägare för att kunna säkerställa att verksamheten kan fortsätta att bedrivas på ett bra sätt, säger Lars Martinsson som själv tillhör den fjärde ägargenerationen.

Ganska snart insåg Martinsons att man behövde hjälp med ägarskiftet och man vände sig till ett par olika rådgivare för att få förslag om genomförandet. Efter en noggrann utvärdering bestämde man sig för att ge uppdraget till Grant Thornton.

Mats Öberg, som är partner och Head of på Grant Thornton, kände redan väl till Martinsons när det första kontakterna togs.

– Jag känner till Martinsons sedan länge och har alltid betraktat koncernen som mycket välskött och framgångsrik och att man under lång tid arbetat med att utveckla hållbart byggande inom trä.

Foto: Mats Öberg, Peter Martinson, Olov Martinson, Lars Martinson, Fredrik Marstorp och Marcus Åvall

Mats Öberg, Peter Martinson, Olov Martinson, Lars Martinson, Fredrik Marstorp och Marcus Åvall 

Stort intresse från potentiella köpare

Det visade sig också, inte helt oväntat, att det fanns ett stort intresse för Martinsons, både från industriella och finansiella potentiella köpare. Samtidigt fanns det en faktor som riskerade att påverka försäljningsprocessen negativt, nämligen utbrottet av Coronapandemin.

– Det kändes lite utmanande med tanke på hur det såg ut med pandemins utveckling under februari. Vi hade hoppats att vi skulle kunna genomföra fysiska möten med utländska potentiella köpare men pandemin satte stopp för detta. Men det visade sig fungera alldeles utmärkt att driva processen och ha digitala möten med potentiella köpare, säger Mats Öberg.

Svensk köpare tar över

Det blev till slut en svensk köpare som fick möjligheten att som ny ägare utveckla Martinsons vidare, skogskoncernen Holmen. Enligt Lars Martinson var det något som föll sig ganska naturligt.

– Holmen har en kultur som liknar den vi byggt upp genom åren och en vilja att fortsätta bygga vidare på och utveckla verksamheterna inom Martinsons. En viktig del av affären handlar också om tillgången till råvara och det är ett område där vi sedan många år har etablerat ett nära samarbete.

Lars Martinsson har idag gått från posten som vd för Martinssons till en roll som senior advisor. Han ser mycket positivt på framtiden för bolaget med Holmen som ny ägare.

– Med Holmen har vi nu en stabil och långsiktig ägare med stora resurser. De har kompetens och kunskap om branschen, och en styrka som gör att vi tillsammans kan fortsätta att leda utvecklingen inom en viktig och hållbar framtidsbransch, säger han.

Två team från Grant Thornton

Med anledning av transaktionens storlek och komplexitet valde Grant Thornton tidigt att gruppera två team – ett som ansvarade för projektledningen av försäljningsmandatet och ett som ansvarade för försäljningsförberedande analysarbete. Totalt involverades ett tiotal medarbetare som alla starkt bidragit till en framgångsrik försäljningsprocess. Under processen hölls nära kontakt och samarbete med Grant Thorntons internationella nätverk för att nå potentiella köpare.

– Det har varit en stor ära för oss på Grant Thornton att få bistå ägarna till Martinssons i denna försäljningsprocess. Denna typ av transaktioner ställer höga krav på samarbete, individuell drivkraft, kompetens och integritet, något som våra team verkligen visat prov på säger Mats Öberg och fortsätter; 

– Tillsammans med Martinsons har vi hittat en ny långsiktig ägare som kommer att utveckla verksamheten vidare. Nya erfarenheter kommer alltid med varje ny transaktion, just denna försäljningsprocess har i ett pandemiklimat bland annat lärt oss att samarbeta effektivt även digitalt. Genom att fokusera på det som är möjligt har vi lyckats skapa en väg, där vi i framtiden kan minska resandet och arbeta på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Lars Martinson är mycket nöjd med hur Grant Thornton genomförde uppdraget.

– Det var helt avgörande för oss att vi kunde få den här hjälpen, säger han.

Om Martinsons:

Bransch: Träförädling och sågverk

Omsättning: Cirka 1,9 miljarder kronor 2019

Antal anställda: Cirka 460

Läs även

Lyckat ägarskifte trots oroliga tider

Viktigt att både gasa och bromsa vid generationsskifte