Går det att genomföra förvärv när affärsklimatet pressas av coronapandemin? Exemplet Alfa Kommun & Landsting visar att med rätt objekt och erfarna rådgivare fungerar det alldeles utmärkt.

Alfa Kommun & Landsting (numera Alfa eCare) grundades 1998 och har under åren utvecklats till ett välkänt mjukvaruföretag inom e-hälsa, som erbjuder lösningar för offentliga vårdgivare. Bolaget har cirka 30 anställda och en omsättning på cirka 47 Mkr med huvudkontor i Malmö men även ett kontor i Stockholm.

Affärsidén är att erbjuda produkter som stödjer kunderna i att hantera den digitala övergången inom hälso- och sjukvårdssektorn, en utvecklig som drivs på bland annat av en åldrande befolkning och en snabb medicinsk utveckling. Erbjudandet omfattar bland annat digitala lösningar för arkivering, signering av recept, planering inom hemtjänst, förskrivning av recept och journalföring.

Naturlig förändring av ägandet

Alfa har sedan starten varit ett entreprenörslett bolag men år 2019 stod bolaget inför en naturlig förändring då huvudägaren och vd:n Håkan Matsson gick bort. De familjemedlemmar som övertog hans ägarandel bestämde sig så småningom för att man inte ville driva bolaget vidare och att istället inleda en process för att försöka hitta en ny ägare.stefan1.png

Den som fick ta tag i processen var Stefan Sallerfors, tillförordnad vd för Alfa.

– Processen inleddes under sommaren 2019 och en av de första frågorna vi tog ställning till var att det fanns ett annat bolag i koncernen, Safe Care, som hade samma affärsidé men var inriktat på kunder inom den privata hälsosektorn. Det vi kom fram till var att det bästa vore om vi kunde hitta en köpare till bägge bolagen, säger han.

För att genomföra försäljningen valde Alfa att vända sig till Grant Thornton i Malmö som efter en genomgång av bolaget inledningsvis hittade ett 25-tal tänkbara köpare. Av dessa valdes drygt tio ut för närmare presentationer och möten med Alfa.

– Vi märkte att det fanns ett stort intresse för bolaget. Alfa har med en fullt skalbar affärsmodell och ett flexibelt erbjudande skapat en stark marknadsposition inom digitala lösningar för hälso- och sjukvården och byggt upp en attraktiv kundportfölj. Bolagets höga andel återkommande intäkter utgör ytterligare en attraktiv aspekt ur ett investeringsperspektiv, säger Carl-Fredrik Magnusson, rådgivare på Grant Thornton.

Köpare med kunskap om digitala utmaningar

Nyckeln till att få affären i hamn var att hitta en köpare med kunskap om vårdsektorns nuvarande, samt inte minst kommande, utmaningar inom digitalisering samt som också förstod de enorma möjligheter som följer med. Till slut föll valet på den holländska fonden Main Capital Partners som bland annat är inriktad på mjukvaruföretag inom hälsosektorn och som nyligen inlett en etablering i Sverige. Affären kunde slutföras sista mars 2020.

– Main är troligen den som bäst kan förvalta Alfa och Safe Care framåt och har även möjlighet att väsentligen utöka kundbasen på sina hemmamarknader, det vill säga Benelux-länderna och Tyskland. Det är marknader som inte skiljer sig så mycket från den svenska och där en integration av valda delar av bolagens programvaruutbud kan ske ganska snart, säger Carl-Fredrik Magnusson.

– Mains djupa förståelse för hälso- och sjukvårdssektorn och mjukvarukompetens är en perfekt match med Alfa för att tillsammans med Main både växa och öka värdet för vår kundbas. Detta utökar vår möjlighet att stödja våra kunder med en digitalisering inom sektorn och hjälpa dem att leverera en bättre upplevelse och service till sina slutkunder, säger Albert Winter, som utsågs till ny vd för Alfa i samband med transaktionen.

Bra case gjorde affären möjlig

Under försäljningsprocessen började insikten kring effekterna från covid-19 kännas av men affären kunde ändå tas i mål tack vare att Alfa var ett bra case med programvaror som är inriktade på den pågående och framtida digitaliseringen av vårdsektorn.

– Turbulenta tider av den kaliber som vi går igenom nu är ju lyckligtvis sällsynta. Det är den tredje krisen sedan jag började jobba i slutet på 1900-talet. Den största utmaningen som infinner sig är osäkerheten om framtiden och den påverkar allting annat, inte minst intressenters syn på värdet av ett bolag säger Carl-Fredrik Magnusson och fortsätter; 

– Klokskap är dock till del sprunget ur tidigare erfarenheter och de som har förmågan att förstå att alla kriser är övergående kan göra många fina förvärv under turbulenta tider. För säljarledet gäller det ha en pragmatisk inställning och inte låsa sig vid ett visst värde. Det finns andra sätt att nå ett värdemål, även om det tar lite längre tid. Alfa- och Safe Care-transaktionen är, och kommer att bli, ett väldigt bra exempel på detta.

Alfa Kommun & Landsting

Bransch

Bransch

Mjukvaruutveckling av standardprodukter inom e-hälsa

Omsättning

Omsättning

46 664 Tkr

Resultat

Resultat

4 063 Tkr

Antal anställda

Antal anställda

33 stycken

Safe Care

Bransch

Bransch

Mjukvaruutveckling av standardprodukter inom e-hälsa

Omsättning

Omsättning

18 713 Tkr

Resultat

Resultat

3 464 Tkr

Antal anställda

Antal anställda

5 st