article banner
Case

De vill göra Sverige till ett paradis för startups

Dörrarna till startup-huben SUP46 står vidöppna för alla besökare. Några få procent av de entreprenörer som ansöker antas som medlemmar. De utvalda gör sedan bäst i att använda tiden optimalt, efter 12 eller max 18 månader är det dags att flytta och ge plats åt någon annan.

Bild: SUP46Atmosfären hos SUP46 är välkomnande, rockig, innovativ och ambitiös. Flera av de företag som sitter eller har suttit här har på kort tid lyckats bli rejält framgångsrika. Vad utmärker dessa företag och på vilket sätt har SUP46 kunnat bidra? Vi har pratat med två av grundarna, Jessica Stark och Sebastian Fuchs.
Just att bidra till entreprenöriell framgång var den främsta målsättningen när SUP46 startades. Det skulle ske genom att bilda en mötesplats för nystartade företag som arbetar med digital teknik och har stora tillväxtambitioner.

– Jag hade själv gått med tanken när STING (Stockholm Innovation & Growth) frågade om jag ville göra en förstudie för att se över möjligheten att skapa någonting sådant här, säger Jessica.

– Jag var med och startade inkubatorn på KTH och såg i mikroperspektiv hur det kunde fungera. Det väckte inspiration och passion – varför inte göra samma sak i större skala? Vi gick båda med idén och jobbade på varsitt håll, sedan började vi genomföra den tillsammans, säger Sebastian.

De två tyckte att teamet behövde en person till och kom att tänka på ­Nathalie Nylén som drev ett mini­kontorshotell och hade tankar på att skala upp till någonting större. Jessica och Sebastian kände att Nathalie skulle kunna vara den tredje personen och hon blev jätte­triggad av idén. De var inspirerade av internationella miljöer och ville få till en riktigt bra ­mötesplats för entreprenörer, investerare och andra intressenter.

– Vi hade sett hur bra det kunde funka, men Sverige var fragmenterat och klustrat med dåligt samarbete mellan bolagen. Det fanns duktiga entreprenörer som hade skapat spännande bolag, men miljön var dysfunktionell helt enkelt. Om vi kunde ändra på det borde ännu fler kunna bli framgångsrika, säger Sebastian.

– Vi har alla en stor kärlek till startupföretag och vill göra någonting för dem. Stockholm ska bli världens främsta startupstad och SUP46 ska bidra till det genom att fungera som en mötesplats som hjälper entreprenörer. SUP46 försöker även påverka politiker att förbättra villkoren för startup­företag. Det här handlar inte om att tjäna pengar, i så fall skulle vi ha gjort något annat, säger Jessica.
Sedan starten för två år sedan har SUP46 lyckats bli en omtalad aktör. Aspirerande entreprenörer, etablerade storbolag, investerare och politiker besöker verksamheten i en till synes aldrig sinande ström.

– Jag hade höga förväntningar men känner ändå att vi har slagit dem med råge så snabbt som vi lyckades etablera oss och få ett starkt varumärke. Jag tänker på att så många vill bli medlemmar och på alla internationella investerare och storbolag som ser det som självklart att komma till vår miljö när de kommer från Arlanda. De vill träffa entreprenörerna och förstå startupscenen här, säger Jessica.

StartupInget kontorshotell
De företag som sitter i SUP46:s lokaler är medlemmar, inte hyresgäster. 

– Vår syn på medlemskapet är att SUP46 äger oss, inte tvärt om. Det är allas. Organisationen är platt uppbyggd för att alla ska känna sig insatta och vara med och påverka. Vi vill att alla medlemmar ska känna ansvar och engagemang. Alla är inbjudna i tankarna på hur vi kan skapa ett paradis för startups, det är viktigt att våga testa. Om någonting misslyckas, ja, då får man göra det bättre – man ska inte få skäll. En tillåtande miljö främjar utvecklingen, säger Sebastian.

– SUP46 är en serviceorganisation. Vi underlättar entreprenörskapet på alla möjliga vis. Ett exempel är att koppla ihop bolagen med personer, organisationer och sammanhang som ger dem starkare konkurrensfördel och som sanno­likt snabbar på deras utveckling. Vi öppnar dörrar som de annars troligtvis inte skulle komma åt, till exempel hos storbolag och investerare. Att de sitter i en välkomnande miljö kan också göra det lättare att rekrytera, säger Jessica.

– Vi har vänskapshubbar runt om i världen, vilket innebär att våra medlemmar kan sitta och jobba på liknande arbetsplatser i andra länder. Vi har samarbetspartners inom olika områden, till exempel Grant Thornton som kan hjälpa till med redovisning och revision. Det finns mentorsprogram ... helt enkelt många möjligheter, inget tvingande. Alla bolag vill och behöver inte ha samma sak, fortsätter Sebastian.

I den knappt 1 300 kvadratmeter stora lokalen ryms två kontorslandskap där bara medlemmarna får komma in, en eventlokal som även kan hyras av utomstående, flera mötesrum och en lunch-/fika-/avslappningsdel som också är öppen för besökare. På andra sidan innergården finns ytterligare en lokal, där sitter företag som befinner sig i en fas där de behöver lugnet i egna kontorsrum mer än ut­bytet i ett öppet kontors­landskap.

Få utvalda blir medlemmar
– Vi får fem–tio ansökningar om medlemskap i veckan och är extremt kräsna med vilka vi tar in. Det är bara några få procent som blir antagna. Först och främst ska det vara faktiska bolag, inte bara idéer. Vi vill också att folk ska hjälpa till och tackar därför nej till bolag som inte ser ett värde i att vara en del av communityn. De ska vilja dela med sig av sin er­farenhet. Bolagen har likartade ut­maningar och möjligheter, nät­verkandet och ­kunskapsutbytet gör att alla blir varandras mentorer, berättar Jessica.

– Alla som sitter här jobbar inom den digitala sfären, vi brukar oftast kräva att de når sin målgrupp via internet. Vi kategoriserar i mobil, webb, media, gaming och internet of things. De är snabbväxande bolag med extremt höga ambitioner att finnas över hela jordklotet, säger Sebastian.

Medlemmarnas ålder är spridd ­mellan 18–55 år, det finns 30 olika nationaliteter, personer som har sålt flera bolag och de som driver sitt första. I dagsläget har SUP46 cirka 20 procent kvinnliga entreprenörer som medlemmar. Organisationen jobbar mycket med att få in fler och har bland annat börjat anordna regelbundna tjejmiddagar och event för bara tjejer.

– Sådana forum kan skapa band ­mellan grymma kvinnor som hjälper fram varandra, påpekar Jessica.Bild: Tänk som en startup

Ett bevis för att själva medlemskapet och de kontaktmöjligheter det medför är attraktivt är att SUP46 har medlemmar som inte behöver en kontorsplats, men som vill vara en del av nätverket. Medlemskapet är tidsbegränsat till 12 månader, vilket ibland kan förlängas till 18.

– Vi har ett prestationsbaserat medlemskap. Om bolaget inte har drivkraft riskerar de att få sitt medlemskap uppsagt. Det är vårt sätt att försäkra oss om att vi har en miljö där människor är ­taggade och måna om att ta sig framåt.

– Det folk vill göra här är såpass svårt att du inte lyckas om du inte är beredd att anstränga dig extremt mycket. Du kan inte bygga ett miljardbolag med en klackspark. Det är allvarligt. Bolagen är här för att de har extremt stora ambitioner. Det går inte att jämföra insatsen med ett vanligt jobb. Det är tufft, men vi har en bra miljö – här finns andra man kan prata med både när det känns svårt och när det går bra.

Till dem som blir medlemmar i SUP46 eller på andra sätt nätverkar med entreprenörer ger Jessica och Sebastian rådet att fokusera.

– När det är mycket som händer är det viktigt att ha disciplin. Gå inte på allt bara för att det är trevligt och ölen är gratis. Ha en tydlig agenda för hur du engagerar dig. Fråga om hjälp, få andra att bidra och tvärt om. Var själv bra på att hjälpa andra, då får du mer tillbaka. Så ta för dig, var inte blyg, men börja alltid med att ge. Du får alltid tillbaks.

NystartatTre själar, en tanke
Sebastian berättar att de tre grundarna är olika men drivs av samma tanke.

– Vi vill göra Stockholm och Sverige till ett paradis för startups. Den vision vi satte vid starten, och som vi fortfarande har, är att Stockholm ska bli världens främsta startupstad. Och SUP46 ska vara ett ekosystem i världsklass för startups.

Jessica har arbetat med kommunikation och varumärkesbyggande och har ett starkt lokalt nätverk inom entreprenörs­sfären.

– Jag har god erfarenhet av att jobba operativt utan att tappa den strategiska bilden av vart vi ska, säger Jessica.

Sebastian å sin sida har erfarenhet av försäljning, affärsprocesser och it-teknik.

– Jag har alltid hållit på med internet på ett eller annat sätt vilket ger en grundläggande förståelse för vad våra medlemmar gör. Vi hade båda två starka nätverk med liten överlappning så vi har kunnat skjuta till från olika håll. Vi är omringade av smarta duktiga människor som delar vår kärlek och vision.

Nathalie är utbildad i entreprenörskap vid Hyper Island och har startat, drivit och sålt ett flertal företag.

Vad kan startups och etablerade företag lära?
– Många startups går åt fanders för att ägarna börjar gå åt olika håll. Vi vill fram-hålla vikten av att prata innan, att ha samma målsättningar, säger Sebastian.

Han påpekar att det laddade skimmer som omger begreppet startup­företag är bedrägligt.

– Många vill romantiskt fantisera om att vara ett startupbolag men det är inget slutmål. Startup är en fas i bolagets liv som man bör ta sig ur så snabbt som möjligt. Slutmålet är att leverera en tjänst eller produkt som löser många problem och har ett reellt värde för många människor.

SUP46 hjälper många storföretag att inspireras och lära sig av startups. En sak som tydligt utmärker bolagen som rör sig i SUP46:s miljö är att de är digitala från dag ett. Det gör att de kan jobba snabbt och flexibelt.

– Allt handlar inte om att företagen ska vara digitala, men det är viktigt att bygga upp en miljö som är anpassad efter nya förutsättningar. Unga bolag tar för givet att det kommer förändringar medan många äldre tror att det kommer att fortsätta vara som det alltid varit. Bolagen måste också uppmuntra de anställda att komma med idéer och att testa nya lösningar och arbetssätt, säger Jessica.

Miljön hos SUP46 är väldigt speciell, liksom det sätt bolagen där hjälper varandra. Kanske borde fler etablerade bolag söka liknande arbetssätt?

– Det är möjligt att korsbefrukta varandras verksamheter om man vågar blotta sig och be om hjälp. Det är naturligtvis annorlunda att vara ett noterat företag eftersom det ställer vissa sekretesskrav, men det hindrar inte ett samarbete med andra inom och utom den egna branschen, säger Jessica.

Till den som bokstavligen vill skapa någonting i stil med SUP46 ger hon rådet att låta alla vara med och utveckla communityn.

– Ha en tydlig avsikt, men bestäm inte för mycket innan. Var modig och låt saker få utvecklas under resans gång.

Intervjun avslutas med en inbjudan till alla företag i Sverige, stora som små.

– Vem som helst är välkommen under öppettiderna. Det arrangeras events i princip varje dag. Det är strategiskt viktigt för många etablerade företag att hålla koll på vad som händer här. Våra medlemsbolag kommer att ta deras kunder om de inte jobbar ihop och förändrar sig. Vi jobbar redan med många bolag som är nyfikna. Vill du också se in i spåkulan, kom hit. Internet berör alla.

Hetaste