Branschnyhet

Webbinarium – skatte- och momsfrågor för ideell sektor

Med:
insight featured image
För den ideella sektorn finns det flera fallgropar när det gäller frågor kring skatt och moms. Hur påverkas till exempel övrig ideell sektor av domen där Svenska kyrkan undantas från inkomstskatt och moms på vissa tjänster?

I Sverige finns det en stor ideell sektor med alla typer av aktörer, från små idrottsföreningar till stora centrala organisationer med dotterbolag och andra juridiska personer inom den egna sfären. Många av dessa omfattas av speciella regler till exempel när det gäller inkomstskatt och moms.

Grant Thornton har en lång och gedigen erfarenhet av hjälp och rådgivning till den ideella sektorn, och det är kunskaper som vi gärna delar med oss av. I slutet av mars genomförde vi därför ett webbinarium där vi tar upp våra senaste erfarenheter när det gäller skatte- och momsfrågor.

Aktuell dom från Högsta förvaltningsdomstolen

En aktuell fråga som tas upp är domen från 9 februari där Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att det inte ska vara inkomstskatt och moms på de IT-tjänster och administrativa tjänster inom juridik och fastigheter som tillhandahållits av Svenska kyrkan nationellt till kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift.

– Det har väckt förhoppningar hos många andra organisationer inom ideell sektor att samma sak ska gälla även för dem, men den slutsatsen kan man inte dra, säger Sofia Bülow som är skatterådgivare på Grant Thornton.

En annan fråga som avhandlas är om det är möjligt att ge aktier i gåva till en stiftelse utan att det utlöser någon beskattning.

– Här gäller det att genomföra gåvan på rätt sätt, annars riskerar den som äger aktiebolaget att beskattas på samma sätt som om man tagit motsvarande belopp i utdelning, säger Sofia Bülow.

Momsfrågor kring sponsoravtal

Dessutom diskuteras frågan om sponsoravtal – vilka delar som normalt ingår i ett avtal, om dessa ska beskattas var för sig och vad som händer med momsen.

– Det är viktigt att man klargör vad som ingår i sponsringen och vad den som köper ett sponsorpaket får för pengarna, det kan handla om biljetter, mat och dryck, event och konferenser, säger Lena Westfahl, momsexpert på Grant Thornton.

Titta på webbinariet on demand här:
Ideell sektor: Aktuella skatte- och momsfrågor

Ta del av hela vårens !

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.