Branschnyhet

Uthyrning av parkeringsplatser i bostadsprojekt – momspliktigt eller ej?

Cecilia Smedfors
Med:
insight featured image
Om du ska uppföra parkeringsplatser i anslutning till bostadshus bör du noga tänka igenom hur projektet ska struktureras innan du sätter igång. Grant Thorntons skatterådgivare Cecilia Smedfors förklarar varför.

När det gäller uthyrning av parkeringsplatser är utgångspunkten att denna verksamhet är momspliktig. Det innebär att den som hyr ut parkeringsplatsen ska debitera moms på uthyrningen och dra av ingående moms på investeringen för anläggandet av parkeringsplatserna.

Som oftast inom skatterätten finns det dock undantag till denna regel. Cecilia Smedfors förklarar:

- Om parkeringsplatserna ligger i nära anslutning till bostäder, som hyrs ut av samma hyresvärd, ska uthyrningen av parkeringsplatserna behandlas på samma sätt som bostaden och alltså vara befriad från moms. Parkeringsplatsen blir då underordnad själva bostaden. Detta innebär att det i dessa fall inte går att göra avdrag för ingående moms för anläggandet och driften av parkeringsplatserna. Samma regler gäller vid upplåtelse av bostadsrätter.

Tänk till innan bygget

Beroende på omständigheterna kan uthyrning av parkeringsplatser i vissa vanliga fall momsbeläggas trots att de ligger i nära anslutning till bostäder.

- Om du ska bygga bostäder och även har för avsikt att uppföra parkeringsplatser så kan den aktuella uthyrningsstrukturen i projektet vara på ett sådant sätt som gör parkeringsplatserna momspliktiga där momsen på kostnaderna ska dras av. Det är alltså viktigt att du noga tänker igenom alla skatterättsliga frågeställningar innan du sätter igång. Det är svårare att ändra strukturen i efterhand, säger Cecilia Smedfors.

5 tips om du ska uppföra parkeringsplatser i anslutning till bostadshus:

  1. Tänk igenom strukturen innan du sätter igång.
  2. Var noggrann med hur du skriver avtalen mellan olika parter som är involverade i projektet.
  3. Ha en god dialog med entreprenörer som du samarbetar med i projektet.
  4. Säkerställ att frågor om prissättning av olika delmoment är hanterad.
  5. Ta reda på hur den löpande bokföringen ska hanteras och hur projektet redovisas.  
Vår expertis inom: Fastighetstaxering
Tjänster
Vår expertis inom: Fastighetstaxering
Jag vill veta mer