Branschnyhet

Tips inför årets fastighetstaxering – experterna guidar rätt

insight featured image
Intresset för fastigheter och fastighetsutvecklingsprojekt är stor och för fastighetsägare är det många olika frågeställningar att hålla koll på både ur skatterättslig, fastighetsrättslig och affärsmässig synvinkel. Just nu är fastighetstaxeringen aktuell för bland annat hyreshusenheter. Barbro Jansson Stridlund, en av Grant Thorntons erfarna fastighetsexperter, förklarar varför det är viktigt att du lägger ned lite tid och kraft på att fylla i din fastighetsdeklaration.

Barbro Jansson Stridlund upplever att det är mycket som händer inom fastighetsmarknaden i Sverige just nu.

- Framförallt beror det på att efterfrågan på nya bostäder är hög vilket gör att intresset för projektutveckling ökar. Jag tror att den svenska fastighetsmarknaden kommer att vara fortsatt stark så länge räntorna ligger på en låg nivå, säger hon.

Fastighetstaxering - en utmaning

Barbro Jansson Stridlund har lång erfarenhet av de olika typer av frågeställningar och utmaningar som uppkommer för såväl fastighetsägare, byggbolag samt i samband med ett fastighetsutvecklingsprojekt.

- En utmaning för fastighetsägare är fastighetstaxeringen. Denna är grundläggande för beskattningen och får effekt i flera olika avseenden, men regelverket är komplext, säger hon.

Hyreshusenheter får till exempel nytt taxeringsvärde vart tredje år, medan andra fastigheter, som industrienheter endast får nytt taxeringsvärde vart sjätte år förutsatt att det inte sker några förändringar av fastigheterna.

Dags för förenklad fastighetstaxering

Eftersom hyreshusenheter senast taxerades 2019 är det under hösten 2021 dags att lämna in fastighetsdeklarationerna för den förenklade fastighetstaxeringen 2022.

- Alla fastighetsägare som berörs av den förenklade fastighetstaxeringen är skyldig att lämna in en fastighetsdeklaration. Eftersom det krävs att du som fastighetsägare själv tar initiativ till vissa justeringar bör du lägga ner lite tid på att ta fram relevanta underlag som ska ligga till grund för taxeringsvärdet för att inte betala för mycket skatt, säger Barbro Jansson Stridlund och fortsätter:

- Förutom de ”ordinarie” fastighetstaxeringstillfällena, allmän och förenklad fastighetstaxering, kan fastigheter även taxeras vid en särskild fastighetstaxering. Detta kräver dock att det föreligger grund för att genomföra en särskild fastighetstaxering.

Viktigt att granska taxeringen

Eftersom fastighetstaxeringen är schabloniserad, på så sätt att det är få uppgifter som måste fyllas i deklarationen, är det viktigt att själv fånga upp specifika faktorer som kan påverka värdet av fastigheten.

- Din fastighet kan exempelvis skilja sig från normalfastigheten i det område den är belägen. Till exempel på grund av eftersatt underhåll eller skador. Allt som inte är normalt för fastigheter i värdeområdet måste fångas upp manuellt så att taxeringsvärdet - och därmed fastighetsskatten – blir lägre, säger Barbro Jansson Stridlund.

Taxeringsvärdet påverkar även andra faktorer än enbart fastighetsskatten. Vid underprisöverlåtelser av fastigheter ligger till exempel ofta taxeringsvärdet till grund för stämpelskatten. Taxeringsvärdet ligger även till grund för fördelningen av anskaffningsutgiften mellan byggnad och mark.

Hyran – viktig faktor

Hyran är en viktigt faktor när taxeringsvärdet av ett hyreshus bestäms. Det är dock inte självklart vad som avses med hyra. Det kan löna sig att analysera vilka olika poster som ingår i det belopp som hyresgästen betalar till fastighetsägaren.

- Ibland kan hyresgästen betala ett extra tillägg på hyran under en period på grund av att fastighetsägaren har gjort hyresgästanpassningar. Då kan man fundera på om denna kostnad ska räknas in i hyran eller ej.

Kan corona påverka?

Barbro Jansson Stridlund vill också belysa en intressant fråga kopplad till Corona.

- Vissa branscher är mer påverkade än andra, som till exempel hotell och konferensanläggningar, där omsättningen i många fall helt försvunnit. Hyresnivån 2020 ligger till grund för fastighetstaxeringen 2022. Ska detta påverka taxeringsvärdena? Vi har försökt att få till en dialog med Skatteverket om detta, men de har ännu inte delgivit oss sin uppfattning.

Hur kan Grant Thorntons team inom fastighetstaxering hjälpa till?

- Våra experter inom fastighetstaxering kan bistå i samband med upprättande av fastighetsdeklarationer. Vi kan också analysera och utreda möjligheterna till att ompröva tidigare beslutade taxeringsvärden. Vi har ett mycket kompetent team med lång erfarenhet och vi finns i hela landet. Vårt team hjälper gärna till och bollar olika komplexa frågeställningar inom fastighetstaxering.

Grant Thorntons team inom fastighetstaxering – redo att stötta dig

Våra experter inom fastighetstaxering kan hjälpa dig med dina frågor om fastighetstaxering. Fastighetstaxeringen kan ha stor betydelse för din skattesituation. Kontakta oss för rådgivning för just ditt företag. 

Maria Bergenmo, Uppsala

På Grant Thornton sedan 2010. Har  arbetat med fastighetstaxeringsfrågor i cirka 20 år. Både som specialist med enbart fastighetstaxering och i kombination med inkomstskatt. Har även mångårig erfarenhet av fastighetstaxeringsfrågor från Skatteverket. 

Sora Schnürer, Örebro

På Grant Thornton sedan 2011. Har tio års erfarenhet av fastighetsrelaterade skattefrågor och rådgivning. Jobbat med fastighetstaxering sedan 2012.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.