Branschnyhet

Snart momsfrihet på tjänster mellan ideella organisationer?

Lena Westfahl
Med:
insight featured image
Nu ska regeringen utreda frågan om intern moms mellan ideella föreningar i samma organisation. Trycket på politikerna har varit stort från flera organisationer. Redan 2019 gjorde Grant Thornton en utredning på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Nu verkar det kanske som att momsfrihet snart kan bli verklighet.

Redan 2019 föreslog Svenskt Näringsliv i ett lagändringsförslag att momsmässig kostnadsdelning ska göras möjlig. Bakgrunden till lagändringsförslaget är en utredning som vi på Grant Thornton har gjort. I vår rapport kartlägger vi problemen som uppstår när en förening ska hjälpa en annan förening med till exempel administrativa tjänster. Andra sektorer med momsfri verksamhet; finansiella sektorn, vård och skola, har möjlighet att använda sig av reglerna för momsgrupper för att minimera momskostnaden inom den egna sfären. Motsvarande möjlighet finns inte för den ideella sektorn. Däremot finns inom EU momsregler för interna tjänster som skulle kunna tillämpas i den ideella sektorn.  

- Av främst konkurrensskäl har regelverket fått en minimal tillämpning i Sverige. Idrottsrörelsen och studieförbunden med flera har lobbat hårt för en ändring på området och nu ser det ut som att bollen satts i rullning, säger Lena Westfahl, skatterådgivare och momsexpert.  

Riksdagen har under våren 2022 gett regeringen i uppdrag att snabbt utreda frågan om hur intern moms mellan ideella föreningar i samma organisation kan lösas utan att orsaka snedvridning av konkurrensen i strid med EU-rätten och utan att öka risken för momsfusk.

- I vår rapport från 2019 ser vi goda möjligheter att komma fram till en sådan lösning. Det skulle då innebära att man inom den ideella sfären kan ha kanslisamverkan och därigenom hjälpas åt med olika administrativa inom till exempel ekonomi, HR och IT utan att dra på sig stora momskostnader, säger Lena Westfahl. 

Vill du veta mer? Läs även

Gör kostnadsdelning möjlig för internmoms

Möjliggör momsmässig kostnadsdelning (internmoms)

Mervärdesskatt Skatteutskottets Betänkande 2021/22:SkU16 - Riksdagen