article banner
Branschnyhet

"Det ska sitta i ryggmärgen att alltid agera hållbart"

rich text with image

Ideella och goda syften med verksamheten räcker idag inte för att kvalificera i dagens samhälle. Det krävs även en hållbar organisation som inger trovärdighet.

Det konstaterar hållbarhetstrategerna Markus Håkansson och Julia Höglund på Grant Thornton som jobbar med både privata och ideella organisationer.

– Idag har stora delar av det privata näringslivet förstått värdet av en genomarbetad hållbarhetsstrategi. Strategin ska innefatta både sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Därigenom har de kommit ikapp de ideella organisationernas försprång när det gäller trovärdighet och förtroende, förklarar Markus Håkansson.

Läs hela artikeln med Markus och Julia på ideelltengagemang.se.