hero banner
Hans Lönnerstam
Stockholm
Auktoriserad redovisningskonsult

Hans Lönnerstam

Hans Lönnerstam har över 10 års erfarenhet av kundansvar och projektledning inom både outsourcad och insourcade redovisnings- och lönefunktion, omfattande såväl hela ekonomifunktioner som valda delar av dessa. Stort fokus läggs på att utveckla systemanvändandet och på att automatisera arbetsmoment. Vidare ligger stor vikt på både intern och extern finansiell rapportering, liksom på budgetering och uppföljning av respektive verksamhet med relevanta nyckeltal.

Hans jobbar mestadels med bolag inom konsultverksamhet, skola, förskola, bemanning och rekrytering samt startupbolag, alla med stora ambitioner och ett högt tillväxtsfokus. Grant Thorntons avdelning för Ekonomiservice jobbar med höga krav på tydliga processer och rutiner, effektivitet, kvalitet, samt anpassad rapportering.

Grant Thorntons enhet för Ekonomiservice är branschledande inom området outsourcad ekonomifunktion och är dessutom en eftertraktad samarbetspartner till ägare och entreprenörer inom många olika branscher, till exempel tech, PE, fastigheter, vård- och omsorg, ideella sektorn, handel samt hotell- och restaurang.

Hans bästa tips för att vara attraktiv för kunder, leverantörer, medarbetare och investerare är att vara noggrann med framtagandet och säkerställandet av månadsrapporteringen samt att etablera effektiva processer och rutiner. Ordning och reda göra att man kan sova tryggt om natten.

Kontakta gärna Hans för eventuella frågor du har om att bygga effektiva ekonomifunktioner, systemavändning, kvalitetssäkring, budgetering och resultatuppföljning.

Tjänster
Bransch
Connect
Hans Lönnerstam
Auktoriserad redovisningskonsult
Hans Lönnerstam
Möt våra experter