hero banner
Daniel Forsgren
Stockholm
Chief Strategy Officer

Daniel Forsgren

Daniel Forsgren är partner och auktoriserad revisor i Stockholm med fokus mot Private Equity och bolag med noterade värdepapper, främst på Small Cap och First North.

Har arbetar med revision av bolag som rapporterar enligt IFRS, bolagsstyrning, hållbarhetsrapportering och har erfarenhet från granskning av noteringsprospekt.

Flera av de kunder som Daniel arbetar med är förvärvsintensiva och har internationell verksamhet.

Daniel ingår även i företagsledningen i rollen som Chief Strategy Officer.     

Tjänster
Kontakt
Daniel Forsgren
Chief Strategy Officer
Daniel Forsgren
Möt våra experter