article banner
Nyhet

Vår digitala utvecklingsresa

Daniel Forsgren Daniel Forsgren

Vår CFO Daniel Forsgren, som också ansvarar för den digitala utvecklingen, ger sin bild av vår digitalisering och hur verksamheten påverkas.

Hur jobbar man med långsiktig lönsamhet?

Alla beslut och anpassningar man gör bör ha med perspektiv både på kort och lång sikt. Ett beslut som kortsiktigt är bra kan bli kostsamt långsiktigt på andra sätt.

Hur har Coronautbrottet påverkat den digitala utvecklingen?

Kundportalen Grant Thornton Flow används mer och inom fler affärsområden. Kunder som tidigare inte riktigt hade kommit igång är nu en del av det digitala arbetssättet.

CFO och vice vd
Daniel Forsgren Kontakta Daniel

Tror du att vi kommer behålla det digitala arbetssättet på sikt?

Jag tror inte att vi kommer att gå tillbaka helt till hur vi jobbade tidigare. Vi ser en snabbspolning av digitala arbetssätt som hade tagit längre tid att implementera annars. Det är en anpassning som både vi och kunderna har varit tvungna att göra snabbare.

Vad innebär ”audit analytics” - dataanalys i revisionen?

För kunderna innebär det att vi kan ta fram bättre rapporter och analyser än tidigare. Vi kan förutse hur det kommer att gå för en viss kund, baserat på big data kombinerad med kundens data. Det innebär ett bättre beslutsunderlag för kunderna och därmed minskade risker. Vi jobbar också med att utveckla algoritmer och AI för att identifiera avvikelser. Det skapar värde genom att ta fram nya samband. Revisionen går mot mer datadrivna underlag och beslutsfattande generellt. Det innebär en ökad kundnytta att få fram riktigt bra analyser relativt enkelt.

Hur säkerställer vi IT-säkerheten i och med ökad digitalisering?

Vi gör sedan länge årliga kartläggningar och tester av vår IT-säkerhet för att identifiera svagheter. Vi har stärkt upp med både kompetens och resurser på IT-avdelningen.

Vad konkret kan det finnas för risker?

Det kan handla om risk för intrång exempelvis. Vi arbetar kontinuerligt med riskanalyser och även externa granskningar med intrångstester. Under året gjorde GTI en extern kontroll som visar att vi ligger på rätt säkerhetsgrad.

Hur jobbar ni med riskerna?

Det kan vara allt ifrån enkla saker som att jobba med olika inloggningar och accesser men inte minst att utbilda medarbetare och höja medvetenheten. Att skapa en förståelse för hur intrång sker gör mycket.

Hur jobbar ni med riskerna mot kunderna?

I revisionen av bolag som i hög grad förlitar sig på IT-system gör vi en IT-granskning som bidrar till att identifiera risker. Vi ser att det finns en del svagheter vad gäller cyber security och kan bidra med rådgivning för att minimera riskerna.

Finns det några risker med att fler jobbar hemifrån och blir digitala?

Systemen vi använder för att jobba hemifrån är viktiga arbetsverktyg men ökar givetvis riskerna för exempelvis intrång, eftersom man sitter utanför den vanliga miljön. Det är därför viktigt att dessa system sätts upp rätt och på ett säkert sätt.

Innovation och utveckling under året

GT Labs, vår enhet för digital utveckling, strävar efter att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen, och gör det genom att samordna och utveckla tekniska lösningar utifrån kund- och affärsbehov.

  • Identifiera nya affärs- och utvecklingsområden, sätta roadmap och prioriteringar i samverkan med affärsteamet och kontorsteamet
  • Utveckla externa partnersamarbeten
  • Samverkan Grant Thornton International 

Viktiga investeringar under året

  • Kundplattformen Grant Thornton Flow
  • Ny revisionsmetodik
  • Nytt Marketing Automation-system för ökad kundupplevelse

Förändringar i Grant Thornton Flow

  • Funktionalitet för ärendehantering och kommunikation har förbättrats
  • Bättre användarupplevelse
  • Plattformen gör det möjligt att komplettera med fler funktioner allt eftersom vi upptäcker nya behov


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev