Internationella fusioner, förvärv och avyttringar

Står du inför ett förvärv av en bolagsgrupp med utländska bolag? Behöver du ett bollplank vid en internationell investering, försäljningsprocess eller omstrukturering av företag?

Våra team för M&A och omstruktureringar kan biträda med due diligence, vendor due diligence och granskningar av specifika frågor inför förvärv eller avyttringar av bolag. Vi guidar dig genom olika typer av företagstransaktioner.

I de fall transaktionerna berör bolag i flera olika länder kan vi med hjälp av vårt internationella nätverk sätta samman ett team som täcker skatterådgivning i flera olika länder. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan bistå vid dina internationella affärer.