hero banner

Martin Strand arbetar med skattemässig granskning vid företagstransaktioner, så kallad tax due diligence. Martin jobbar även som projektledare och granskare vid förvärv och försäljningar av bolag, samt vid börsnoteringar.

Martin tillhör Grant Thorntons Transaction Tax-grupp som agerar rådgivare i transaktioner inom flera olika branscher och för olika typer av köpare och säljare.

Även om skattehistorik kanske inte är det första området en part tänker på när denne planerar ett förvärv eller en försäljning, kan skattehistoriken i target-bolaget vara komplicerad. Skattelagstiftning i Sverige och utomlands är i ständig förändring. För att kunna undersöka eventuella skatterisker i target-bolaget rekommenderar Martin att den skattemässiga due diligence-processen planeras och påbörjas i god tid.

Möt våra experter