I vår dynamiska värld är det viktigt att du som företagare anpassar dig till ständig förändring och utveckling.

Genom ett aktivt styrelsearbete ökar förutsättningarna för att klara av konkurrensen och se till att verksamheten överlever och utvecklas.

Med utgångspunkt i ägarnas vilja hjälper vi till i processen med att skapa ett verksamhetsanpassat affärsdrivet styrelsearbete. Då är ditt företag rustat för att möta dagens och framtidens utmaningar. Ibland behövs även en nystart eller ökad aktivitet i ett befintligt styrelsearbete och då bistår vi dig även i den processen.

Senior affärsrådgivare Maths Anväg Kontakta Maths