Ideella organisationers dag

  • Almedalen 4 juli 2017

Civilsamhällets roll - nu och i framtiden

Samhället är i förändring. Hur formas framtiden av dagens värderingar, ett nytt sätt att hantera välfärden och en förändrad mediebild? Vilken roll ska civilsamhället ha – vara en ledande aktör eller ta ett steg tillbaka? Den här dagen ägnas åt civilsamhällets roll nu och i framtiden.

Följ oss på @GrantThorntonSE #Almedalen

Branschansvarig för Ideella organisationer och stiftelser Pernilla Varverud Kontakta Pernilla

Dagens program

09.00-10.00
Alternativa fakta och förvrängd mediebild – hur förhåller sig den ideella sektorn?

Bidragsgivare kräver bevis på snabba resultat av insatser. Vi diskuterar om det innebär att kortsiktiga insatser som syns i media får mer resurser, medan långsiktiga får stå tillbaka. Bidrar det till att alternativ fakta blir vanligare? Hur ska ideella sektorn förhålla sig nu och framåt?

Moderator: Amir Sajadi, grundare Hjärna.Hjärta.Cash.
Medverkande: Mari Mörth, generalsekreterare Läkare utan gränser,  Staffan Landin, stiftelsen Gapminder, Johanna Ragnartz, vd stiftelsen Håll Sverige Rent, Stephen Lindholm, styrelseledamot Journalistförbundet.
10.00-10.30
Paus
10.30-11.30
Vem sköter välfärden i morgondagens samhälle?
Debatten om framtidens välfärd fortsätter. Kommer civilsamhällets andel att öka eller är det kommersiella krafter som tar över? Diskussion om hur vi får vi ut mest för våra skattepengar och vem som löser uppgiften bäst.

Moderator: Torbjörn Einarsson, forskare Handelshögskolan.
Medverkande: Henrik Borelius, vd Attendo, Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, Lotta Säfström, direktor för Göteborgs kyrkliga stadsmission och ordförande för Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.
11.30-13.00
Lunch

13.00-14.00
Är idrotten tillräckligt inkluderande?
Idrotten bidrar till ett välmående näringsliv och fostrar förebilder och goda exempel. Men har sporten sina egna regler, även utanför planen? Vi diskuterar hur inkluderande idrotten är ur olika perspektiv och om den verkligen ligger i framkant i samhället, eller om strukturen är föråldrad.

Moderator: Johan Storåkers, idrottspolitisk ideolog, styrelseledamot i Svenska Friidrottsförbundet och idrottskommunalråd (L) Sundbybergs stad.
Medverkande: Björn Eriksson, ordf. Riksidrottsförbundet, Johan Oljeqvist, vd Fryshuset, Sevana Bergström, integrationskoordinator Svenska Fotbollförbundet, Klas Östberg, idrottsläkare, författare och debattör.
14.00-14.30
Paus
14.30-15.30
Vem ställer in den moraliska kompassen?

Idag ser vi ett alltmer tudelat samhälle där vi verkar glida ifrån varandra värderingsmässigt. Sker det en värdeförskjutning lokalt och globalt? Vilken roll och vilket ansvar ska civilsamhällets aktörer ta? Vi samtalar om vår framtida gemensamma värdegrund.

Moderator: Patrik Oksanen, journalist.
Medverkande: Antje Jackelén, ärkebiskop, Jan Eliasson, diplomat och politiker samt bl.a. f d ordförande i FN:s generalförsamling.
18.00-21.00
Nätverksmingel (personlig inbjudan)

Hur blir man en vinnare i den framtida ideella världen?

Vi summerar dag två i Almedalen, där fokus låg på engagemang, socialt entreprenörskap, hållbarhet och integration. Se sammanfattningen!

Flyktingmottagande och integration – beroendet av frivilliga insatser

Till hur stor del ska Sveriges flyktingmottagande och vårt integrationsarbete vara beroende av frivilligarbete? Helen Ottoson Lovén, generalsekreterare i Svenska Kyrkan och Haris Grabovac, koordinator på Expo, berättar om hur vi ska bli världsbäst på integration.

Går det att tjäna pengar på att rädda världen?

Är det möjligt vara med och skapa ett hållbart socialt samhälle och samtidigt tjäna pengar? Här berättar Sofie Nordström, medgrundare av QuizzRR och Kurt Brattby, chef för avdelningen för internationella relationer på Svenska Institutet om hur vi kan skapa ett hållbart socialt samhälle.

Hållbarhetstrender i ideella organisationer

Mia Tapio, hållbarhetskonsult på Eternal Mindset och Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen, diskuterar hållbarhetstrender och hur olika typer av bidragsgivare kan attraheras genom hållbarhetsredovisning.

Framtiden för ideella organisationer - är ni redo?

Är ideella organisationer redo för framtiden och vad ska vi vara vakna på? De frågorna besvarar Katarina Hedberg, generalsekreterare på Scouterna och Emma Knaggård Wendt, vd på Edutain resonerar.