article banner
Tips och råd

Tre tips för att få maximal nytta av din revisor

rich text with image

Att driva företag är komplext och under förändrings- och tillväxtfaser blir utmaningarna förstås ännu större. Om det i början var lätt att överblicka verksamheten kan det plötsligt kännas helt omöjligt när både omsättning och personalstyrka växer snabbt. Då kan det vara skönt att kunna luta sig emot någon som har ett analytiskt perspektiv, som kan verksamheten väl och som vill bidra till en säker, hållbar tillväxt – revisorn.

Johan Edman, auktoriserad revisor på Grant Thornton, har följt många företag på deras tillväxtresor. Här ger han sina tips för att din och revisorns relation ska bli så bra som möjligt.

  1. Använd revisorn som bollplank, hen lär känna verksamheten mycket väl. Stäm gärna av frågor som anskaffning av fastighet eller vad som är bästa tidpunkten för en investering – du undviker fallgropar och revisorn jobb blir lättare.

  2. Tänk igenom ägarstrukturen ordentligt! Återspeglar den de behov som finns med tanke på riskminimering och var företaget befinner sig på tillväxtresan?

  3. Lägg stor vikt vid lönsamhetsanalysen – det är avgörande att verkligen förstå var man tjänar sina pengar.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev