article banner
Tips och råd

Semesterårsskifte? – tänk på det här

Sammanfaller ert semesterårsskifte med kalenderåret? Här är tipsen som hjälper dig att göra rätt inför 2020.

Som arbetsgivare har du skyldighet att se till att dina anställda tar ut minst 20 semesterdagar per år. Har man en semesterrätt på 25 dagar per år, så får man alltså spara max 5 av dessa dagar till nästkommande år. Se redan nu över dina anställdas kvarvarande semesterdagar, och planera in uttag av semester till julledigheten – innan 31/12.

Dagar som sparas till nästkommande år får sparas i max 5 år. Inom denna tid så ska dessa dagar planeras in och tas ut som semesterledighet. Årets dagar tas ut först, därefter plockar man av de äldsta sparade semesterdagarna.

Det är också bra att säkerställa att alla typer av frånvaro, t ex sjukdom, tjänstledighet, föräldraledighet, har rapporterats in på ett korrekt sätt då det påverkar semesterintjänandet.

Semester ska i allmänhet tas ut i tid, men i dessa tre fall kan semesterdagar utbetalas i pengar:

  • Korttidsanställning på max tre månader – Intjänad semester kan då regleras i samband med löneutbetalning.
  • Avslut av anställning – Intjänad betald och sparad semester utbetalas som en slutlön.
  • Långtidsfrånvaro som exempelvis sjukskrivning och föräldraledighet – då semester inte kunnat utnyttjas och dagar kvarstår vid semesterårsskiftet. Alla dagar får dock inte utbetalas.

Kontakta gärna en rådgivare från Grant Thornton om du vill veta mer.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev