article banner
Tips och råd

Fem tips för ekonomisk översyn i kristider

Monika Lindberg Monika Lindberg

Många företag, speciellt i utsatta branscher, upplever just nu stor påverkan på sin verksamhet på grund av Covid-19. Ovissheten kring betalningar, likviditet och resurser är stor. Monika Lindberg är affärsrådgivare och redovisningskonsult. Här delar hon med sig av några konkreta tips på hur man kan göra en översyn av ekonomin och ta fram prognoser i detta extraordinära skede. 

- När jag pratar med kunder dyker det upp många frågor och funderingar. Det är ovisst för oss alla hur länge detta kommer att pågå och hur stor påverkan kan komma att bli. Mitt generella råd är att utgå från den egna verksamheten och förutsättningarna, skapa ordning och reda och följa upp löpande, säger Monika Lindberg

Monika rekommenderar följande fem åtgärder: 

 1. Gå igenom och revidera budgeten
  Upprätta/revidera budget/prognos utifrån flera olika scenarios. Detta är ett första steg för att få en bild av resultatutvecklingen framåt och för att kunna fatta rätt beslut.  
 2. Upprätta en likviditetsprognos
  Många bolag har inte en buffert att använda vid ansträngd likviditet. Genom att upprätta en likviditetsprognos som följs upp är det lättare att få en bild av hur länge pengarna räcker vid en sviktande försäljning och till exempel agera i tid gentemot banken. 
 3. Upprätta en åtgärdslista
  Finns det möjlighet att få anstånd med skatter, amorteringar samt nedsättning av F-skatt? Se över betalningar till leverantörer och även hur inbetalningar från dina kunder påverkas. Kan kapital frigöras? 
 4. Se över era kravrutiner
  för att minimera risken av kundförluster och för att skapa ordning och reda på kort och lång sikt – se över era kravrutiner.
 5. Säkra upp resurser och redundans
  Många bolag, även större, har en medarbetare som ansvarar för lönehanteringen. Säkra upp rutiner och resurser om personen skulle bli sjuk. Det gäller även exempelvis fakturahantering.

Har du frågor eller behöver stöttning i frågor som dessa? Kontakta oss.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.

 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev