article banner
Tips och råd

Covid-19-krisen: Så hanterar du risk

Björn Persson Björn Persson
rich text with image

Covid-19-krisen har nu drabbat Sverige med full kraft och den kommer att medföra allvarliga konsekvenser för såväl folkhälsan som den svenska ekonomin. Björn Persson, rådgivare på Grant Thornton, visar hur viktigt det är för alla företag att ha en fungerande krisplanering på plats.

De totala effekterna av det nya coronaviruset covid-19 är fortfarande svåra att förutse i Sverige. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen, bland annat förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare, och avskaffandet av karensavdraget.

Något som redan är tydligt är dock hur hårt krisen slår mot den svenska ekonomin med branta börsfall och uppsägningar i många branscher. På Grant Thornton ser man tydligt att många kunder känner stark oro inför situationen.

– Det är kanske inte så att man vänder sig till sin revisor för att få råd kring hur man hanterar själva smittsituationen, men vi märker självklart att många är väldigt oroade för hur det här kommer att drabba företagets verksamhet, säger Björn Persson, som är partner och affärsrådgivare.

Han betonar vikten av att ha en tydlig och fungerande planering på plats när en kris av det här slaget kommer.

– Till att börja med är det viktigt att företaget har en strukturerad omvärldsanalys så att man vet vilka faktorer som påverkar företaget och kan följa hur dessa utvecklas. Företaget bör också ha en ordentlig risk- och intressentanalys och vara förberett inför olika scenarier, säger Björn Persson.

Regeringen har lagt fram olika åtgärder med syfte att minska effekterna av krisen och bedömningen är att Sveriges BNP kan minska med 0,3 procentenheter. Riksbanken har även aviserat att man lånar ut 500 miljarder kronor till bankerna för vidare utlåning till företag.

Enligt Björn Persson är det svårt i dagsläget att avgöra om de åtgärder som vidtas är tillräckliga.

– Men det vi kan konstatera är att covid-19-krisen kommer att medföra väldigt allvarliga konsekvenser för många svenska företag.

Den allvarliga situationen till trots ser Björn att situationen kring covid-19 har börjat skapa en känsla av solidaritet bland kunderna där man försöker hitta olika sätt att hjälpa till.

– Signalerna är att man gör sitt bästa för att kavla upp ärmarna och lösa situationen. Och om man försöker se något slags positiv effekt av det hela så kan det vara att vi drar lärdomar som hjälper oss att bli mer riskmedvetna och proaktiva.

Checklista för riskhantering

  • Har du en krisorganisation på plats med relevanta intressenter internt? Använd uppsatta processer eller skapa nya och planera utifrån olika scenarion. Lås dig inte vid en möjlig utveckling utan skapa utrymme för snabba justeringar och förändringar.
  • Planera för hur du ska säkerställa en regelbunden och tydlig kommunikation med kunderna kring uppdateringar och förändringar i villkor och policies.
  • Utvärdera vilka kunder som kommer att få förändrade behov och hur du kan anpassa dig till dessa.
  • När gränser stängs och transporter försvåras är det extra viktigt att titta på hur stark din leverantörskedja är. Var är risken störst för störningar? Har du alternativ på plats om det skulle behövas?
  • Var proaktiv i kontakten med dina intressenter. Kommunicera tidigt och regelbundet med dina finansiärer, aktieägare, kunder och anställda.
  • Hur påverkas ditt kassaflöde av förändringar och förseningar i din verksamhet? Behöver du ta en diskussion med kunder och leverantörer kring eventuella omförhandlingar av avtalsvillkor?
  • Säkerställ att alla i företaget vet vad som gäller för distansarbete och att ni har processer för att undvika cybersäkerhetsrisker när arbetssätt förändras. Har företagets nätverk kapacitet för att alla anställda ska kunna jobba hemifrån?
  • Finns det planering för tillfällig resursbrist i företagets IT-support? Upprätta annars en process för att upprätthålla driften och kontinuiteten.
  • Har företaget en tillräckligt effektiv infrastruktur för kommunikationen? Kan all personal få och tillgodogöra sig information inom skälig tid?

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev