Skattenyhet

SKV: Inhyrda lärare omfattas ej av undantag från skatteplikt

Erik Nyström
Med:
insight featured image
Är ditt företag verksamt inom utbildningsbranschen? Använder ni inhyrda lärare i undervisningen? Då påverkas ni sannolikt av ett nytt ställningstagande från Skatteverket där man förtydligat synen på hur undantaget från moms för utbildningstjänster ska tillämpas. I praktiken innebär det att underentreprenörer är lika med skatteplikt i de flesta fall.

Skatteverket har under de senaste åren ändrat sin syn på vilka typer av tjänster som kan vara undantagna moms i flera branscher.

- Det handlar främst om situationer där underleverantörer tillhandahåller personella resurser till aktörer som i sin tur levererar undantagna tjänster – till exempel utbildning. Det nya ställningstagandet är det senaste ledet i denna utveckling, säger Erik Nyström, skatterådgivare inom moms på Grant Thornton.

För att omfattas av undantaget ska anordnaren av utbildningen vara en av staten för utbildningen erkänd utbildningsanordnare. Skatteverket anser att detta är uppfyllt om anordnaren tillhandahåller utbildningen under eget ansvar.

Begreppet eget ansvar har stötts och blötts vid bedömningen av momsundantaget i flera olika branscher. Skatteverket anser att underentreprenörers tillhandahållande av utbildningstjänster till exempelvis en yrkeshögskola sker under eget ansvar när ett antal omständigheter är uppfyllda:

  • Underentreprenören ska enligt Skatteverket ha en egen organisatorisk struktur,
  • ha det övergripande ansvaret för utbildningen,
  • bestämma när i tiden som utbildningen ges och
  • avgöra vilka elever som går utbildningen.

Skatteverket anser att underentreprenörers tillhandahållande endast i undantagsfall kommer att kunna omfattas av undantaget från skatteplikt för utbildningstjänster. Det normala kommer vara att underentreprenörers tillhandahållande inte omfattas av undantaget.

Även tjänster som tillhandahålls som ett led i utbildning kan, mot bakgrund av praxis från EU, vara undantagna moms. Här har dock EU-domstolen ställt upp ett antal kriterier. Tjänsterna ska bland annat tillhandahållas av en utbildningsanordnare som också själv tillhandahåller sådana utbildningstjänster som omfattas av undantaget från skatteplikt för utbildning. Det kan alltså röra sig om en yrkeshögskola som tillhandahåller personal till en annan yrkeshögskola. Uthyrningen ska dessutom vara nödvändig för att utbildningen ska kunna hållas överhuvudtaget. Detta undantag är med andra ord mycket svårt att tillämpa i de flesta fall där underleverantörer tillhandahåller resurser för utbildningar.

- Resultatet av ställningstagandet är att utbildningsanordnare måste vara mycket uppmärksamma och noggranna med hur avtal med underleverantörer ser ut. Små skillnader kan ge stora effekter när en bedömning av momsplikten ska ske – underleverantörer som måste fakturera med moms innebär ofta en direkt kostnad och fördyring för utbildningsanordnare, säger Erik Nyström.

Vill du ha hjälp med en momsmässig bedömning av utformningen på er utbildning? Då är du varmt välkommen att kontakta någon av våra skatterådgivare.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl