article banner
Skattenyhet

Riksdagens beslut om korttidspermittering – vad gäller nu?

Mikael Knutsson Mikael Knutsson

Den 2 april fattade riksdagen beslut om tillfälliga regler för korttidspermittering. En aktuell fråga är om ett bolag som gör stora utdelningar samtidigt kan ta del av stödet. Grant Thorntons skatterådgivare menar att det är för tidigt att säga hur reglerna ska tolkas. Här sammanfattar vi vad vi vet just nu.  

  • Det finns ett krav för att få stöd på att arbetsgivaren ska ha drabbats av ”tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter”, men den exakta tolkningen av detta begrepp är oklar.  
  • För att kvalificera ska det vara fråga om en allvarlig ekonomisk situation, men om bolaget redan befinner sig i en situation med risk för exempelvis obestånd så kan detta vara ett hinder för stöd. 
  • Reglerna innehåller flera arbetsrättsliga frågeställningar som behöver säkerställas, där du kan vända dig till din arbetsgivarorganisation eller ta hjälp av en arbetsrättsjurist. 
  • Tillväxtverket är den myndighet som hanterar reglerna och ansökan kommer att kunna göras från den 7 april och framåt.
  • Stödet är initialt preliminärt varpå Tillväxtverket i ett senare skede ska göra en uppföljning, vilket innebär att det finns en risk för återbetalning om kraven inte uppfylls. 
  • Det har förts diskussioner om huruvida utdelningar skulle innebära att man är exkluderad från stöd men det går inte att tydligt bedöma hur reglerna ska tolkas i detta avseende.  

 Så här informerar Tillväxtverket i frågan: 
Tillväxtverket är av uppfattningen att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete. Ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge har vi möjlighet att reglera stödet vid avstämningen som sker efter att stödet beviljats." 

- Jag vill understryka att det finns frågor där inte tydligt svar kan ges just nu, kontakta gärna mig och mina kollegor för att resonera kring tolkning och tillämpning, säger Mikael Knutsson, skatterådgivare på Grant Thornton.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev