Skattenyhet

Regeringen vill säga upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

Maria Malm
Med:
insight featured image
Regeringen vill säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive Portugal från och med beskattningsåret 2022. I sitt förslag till riksdagen menar regeringen att dessa länder har infört skattelagstiftning som innebär att personer som flyttar dit kan betala en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som härrör från Sverige. Regeringens förslag ska motverka detta.

En kombination av befintliga skatteavtal med Portugal samt Grekland och respektive lands interna skattelagstiftning kan möjliggöra en lägre beskattning av tjänstepensioner och kapitalvinster som härrör från Sverige. Svenska pensionärer som flyttat exempelvis till Portugal har under vissa förutsättningar inte varit skattskyldiga för sina svenska tjänstepensionsinkomster från privat anställning efter flytt från Sverige.

Grekland har även under 2020 infört särskilda regler för inflyttande personer som innebär att en skatt på sju procent betalas på inkomster som härrör från andra länder. Bakgrunden till att Sverige inte har kunnat beskatta vissa av inkomsterna har varit på grund av de befintliga skatteavtal som funnits med länderna, men nu lämnar alltså regeringen ett förslag om att säga upp skatteavtalen i syfte att motverka detta.

Redan under 2017 inledde Sverige diskussioner om att ändra det befintliga skatteavtalet med Portugal, för att motverka att vissa tjänstepensioner som utbetalas från Sverige till personer i Portugal inte beskattas i något land. Under 2019 undertecknades ett ändringsprotokoll, något som Portugal därefter dock inte har ratificerat, dvs. godkänt.

Vad innebär det i praktiken?

Om riksdagen godkänner Regeringens förslag finns det en risk att det inte finns något tillämpbart skatteavtal mellan Sverige och Portugal respektive Grekland från och med beskattningsår 2022. Utan avtal finns det inget som reglerar hur beskattningen ska fördelas mellan staterna när det uppkommer situationer där båda länderna har beskattningsanspråk enligt intern skattelagstiftning.

Detta medför visserligen att Sverige kommer att kunna beskatta tjänstepensioner för svenskar bosatta i Portugal och Grekland men kommer även att resultera i ändrad beskattning för andra inkomster såsom kapitalvinster, utdelning och tjänsteinkomst. Avräkningsförfarande kan fortfarande bli aktuellt för att lindra en eventuell dubbelbeskattning men det är då intern lagstiftning som styr över detta.

Svenskar som bedriver företag eller som bor i dessa länder bör se över sin beskattningssituation.

- Samtliga svenskar bosatta i Portugal och Grekland kommer nu alltså att behöva se över sin situation och hur avsaknaden eller en omförhandling av skatteavtal kommer att påverka dem personligen. Företagare med bolag i Portugal eller med personal mellan länderna blir också drabbade. Avtalsförändringar, eller avsaknad av skatteavtal, påverkar inte bara pensionärer, utan alla med inkomst med källa från Sverige, oavsett om det avser en pension, en utdelning eller en tjänsteinkomst, säger Maria Malm, skatterådgivare på Grant Thornton.

Hon fortsätter:

- Exempelvis, har en av våra svenska entreprenörskunder ett bolag i Portugal, där källskatten idag begränsas till 10 procent enligt skatteavtalet, kan framåt de istället påföras den vanliga källskatten på utdelning om 28 procent i Portugal.

Förslaget kräver en omröstning i riksdagen för att bli gällande. Om Portugal väljer att ratificera tilläggsprotokollet under året så kan det bli aktuellt för regeringen att återkalla förslaget om att säga upp skatteavtalet. Regeringen har nu även påbörjat en dialog med Grekland om att inleda förhandlingar om ett helt nytt avtal.

Uppkommer en situation där Sverige inte har ett skatteavtal med Portugal respektive Grekland kommer det att påverka en stor mängd företag och personer. Grant Thornton kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av förslaget. Välkommen att kontakta någon av våra skatterådgivare om du har frågor hur eventuella förändringarna kan komma att påverka dig.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.