article banner
Skattenyhet

Nytt stödpaket för små och medelstora företag

Regeringen har nu presenterat ännu ett stödpaket i kölvattnet av covid-19, denna gång främst riktat mot små och medelstora företag. Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna tillfälligt sätts ner, att hyresvärdar som sänker hyrorna får statligt stöd samt en möjlighet till lån med statlig garanti för att ytterligare förstärka likviditeten hos utsatta företag.

- Nästa steg är att förslaget ska riksdagsbehandlas och då en del partier vill gå ännu längre är det möjligt att stödet blir ännu mer omfattande, det återstår att se, säger Magnus Vennerström, skatterådgivare på Grant Thornton.  

Grant Thorntons skatterådgivare har identifierat tre delar i förslaget som kan underlätta för dig som äger och driver företag. Längre ner kan du läsa mer om varje förslag:

  • Sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda 1 mars – 30 juni. 
  • Hyresvärdar som sänker hyran under april, maj och juni kan få stöd från staten på halva hyresnedsättningen  
  • Statlig garanti på banklån till livskraftiga företag med tillfälliga likviditetsproblem
Skatterådgivare
Magnus Vennerström Kontaka Magnus

Sänkta arbetsgivaravgifter 
Arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda föreslås sättas ned. Företagen betalar då endast ålderspensionsavgiften under tiden 1 mars – 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för den del av lönen som understiger 25 000 kronor. Det innebär en skattelättnad på 5 300 kronor per anställd och månad. 

- Om förslaget går igenom, tolkar vi det som att nedsättningen får ett tak på 159 000 kr per månad i som mest fyra månader. Det blir en total högsta nedsättning  636 000 kr. Givetvis påverkas detta av antal anställa samt bolagets lönenivåer, förklarar Johanna Wiklund, skatterådgivare på Grant Thornton.

Skatterådgivare
Johanna Wiklund Kontaka Johanna

Incitament för att sänka hyror 
Vissa branscher med stor andel hyreskostnader har nu ett behov av att snabbt omförhandla sina hyror för att undvika konkurs. Det gäller sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter som inte har specificerats i förslaget.  

Som vi uppfattar förslaget så kommer hyresvärdar som sänker hyran för sina hyresgäster att kunna få halva sänkningsbeloppet upp till 50 procent av den fasta hyran betalat av staten. Stödet får man ansöka om i efterhand och kommer att gälla för perioden 1 april – 30 juni. 

- En enkel beräkning skulle kunna vara att man räknar på en hyra på 100 000 som tillfälligt sänks med hälften, till 50 000. Hyresvärden får där tillbaka hälften av det, alltså 25 000. Vi inväntar nu det konkreta förslaget och först då kan vi se effekterna samt hur ansökningsprocessen ska gå till, säger Magnus Vennerström.  

Statlig garanti på banklån 
För att göra det möjligt för företag att lättare få lån och därmed undvika en likviditetsbrist kan staten gå in med en garanti. För bolag som råkat ut för svårigheter på grund av coronaviruset men ändå är långsiktigt livskraftiga kan staten garantera 70 procent av lånet. Garantin ställs ut direkt till den bank som beviljar lånet. Det finns inte någon begränsning i storlek på företagen som söker lånet.

- Enligt förslaget kommer Riksgäldskontoret att administrera garantin och lånet är tänkt att vara maximalt 75 miljoner, även om det går att göra undantag från denna gräns. Hur själva ansökningsprocessen kommer att gå till är oklart, Likaså hur det avgörs om bolaget är livskraftigt, där inväntar vi mer info, säger Johanna Wiklund.

Dessutom - förslaget om anstånd med skatter utvidgas 
Det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning ska utvidgas. Förslaget är att moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas.

Nästa steg 
Reglerna föreslås träda i kraft snarast möjligt och kommer att behandlas skyndsamt av riksdagen. Vi bevakar detta dagligen och återkommer med mer detaljer så fort riksdagsbehandlingen är klar och reglerna därmed blir tydligare i sin utformning.

Välkommen att kontakta din lokala skatterådgivare om du har frågor om hur paketet skulle kunna stötta din verksamhet.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev