Skattenyhet

Nytt lagförslag - Äntligen kan arkivering av fakturor och kvitton bli digital

Med:
insight featured image
Regeringen föreslår nu att kravet på att spara räkenskapsinformation i original slopas. Istället ska det bli möjligt att arkivera till exempel kvitton och fakturor digitalt. Om förslaget går igenom kan svenska företag räkna med kraftigt minskad administration och en total kostnadsbesparing på fyra miljarder per år.

Idag måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform i tre år. Detta även om informationen sparas ner digitalt. Det innebär att papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial måste hanteras av företagen under denna tid. Förändringen som nu föreslås är enligt regeringen ”den största regelförenklingen de senaste årtiondena”. Marcus Jonasén, revisor på Grant Thornton håller med:

Äntligen är kravet på papperskopia på väg bort! Kvitton och fakturor har varit digitalt länge, precis som själva hanteringen och redovisningen. En sådan här uppdatering av regelverket kommer spara otroligt mycket hantering och sänka kostnaderna för alla företag. Det är väldigt välkommet, säger han.

Sofie von Stapelmohr, Partner och auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton, fyller i:

En väldigt positiv nyhet! Det känns som en självklarhet för oss alla att hanteringen av räkenskapsinformation ska vara digital. Detta kommer underlätta för alla våra bolag i Sverige.

Slipp pappersarkiveringen med digitala fakturor och kvitton
Tips!
Slipp pappersarkiveringen med digitala fakturor och kvitton
Läs denna artikel

Regeringen föreslår att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital form. Därefter kan materialet kastas. Detta skulle innebära en avsevärd förenkling för många företag. Idag kan det till och med vara så att pappersmaterial skickas utomlands för inscanning, för att sedan skickas tillbaka för arkivering. En hantering som enligt regeringen kostar företagen 3,9 miljarder kronor årligen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Vår expertis inom: Ekonomitjänster
Tjänster
Vår expertis inom: Ekonomitjänster
Jag vill veta mer