article banner
Skattenyhet

Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag

Johanna Wiklund Johanna Wiklund
rich text with image

Debatten om nuvarande skatteregler vid generationsskiften i fåmansföretag har pågått länge. Familjeföretagare lyfts som en central och viktig del i den svenska ekonomin, och ändå har vi haft särskilda skatteregler för fåmansföretag som kraftigt gynnar den som säljer sitt bolag till någon utanför sin närståendekrets – fram till nu.

Regeringen gick igår ut med ett förslag om nya skatteregler för fåmansföretag vid generationsskiften. De föreslagna reglerna utgör ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet och innebär att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som vid extern försäljning. Förslaget härstammar från en utredning 2016 som gällde en översyn av skatteregler för delägare i fåmansföretag.

Det här är goda nyheter för alla Sveriges familjeföretagare och ett välkommet förslag från regeringen. De föreslagna förändringarna skapar nu en möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta ett företag inom familjen på ett skattemässigt gynnsammare sätt än idag. Då lagstiftaren uppmärksammades på problemet redan 2011, finns förhoppningen att de nya reglerna ska kunna tillämpas på de generationsskiften som redan gjorts.

Regeringen föreslår även ytterligare en ändring i syfte att hindra kringgåenden av fåmansföretagsreglerna. Förslaget innebär att tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag utvidgas för att även tillämpas när samma eller likartad verksamhet drivs i ett indirekt ägt företag.

Propositionen kommer att publiceras under nästa vecka och reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Vill du diskutera konsekvenserna av de nya reglerna vidare är du naturligtvis välkommen att kontakta oss på Grant Thornton.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev