article banner
Skattenyhet

Momsen tillbaka på kundförluster under covid-19

Lena Westfahl Lena Westfahl

Skatteverket meddelar nu att momsen kan återbetalas på kundförluster i helt annan omfattning än vad som gäller i normala fall. Under den nuvarande situationen med spridningen av covid-19 presumeras köpare ha svårt att betala sin skuld om vissa förutsättningar är uppfyllda. Detta skiljer sig från de normalt högt ställda kraven för att en kundförlust ska anses vara konstaterad. Här listar vi vad som gäller. 

I normala fall ska säljaren kunna göra sannolikt att kunden saknar möjlighet att betala sin skuld som t.ex. vid konkurs eller när det finns en av Kronofogdemyndigheten upprättad utredningsrapport som visar att kunden saknar tillgångar. Obetalda fordringar som understiger 1000 kr får behandlas som kundförlust även om säljaren inte kunnat visa att kunden saknar tillgångar.  

Vi har tidigare lyft frågan om hantering av kundförluster i samband med covid-19. Frågan är återigen aktuell då Skatteverket i ett ställningstagande från den 27 maj 2020 öppnar för möjligheten att sätta ner beskattningsunderlaget. Anledningen är att spridningen av covid-19 kommer att fortsätta påverka företag i många branscher ekonomiskt så att de inte kan betala sina leverantörer, säger Lena Westfahl, momsexpert på Grant Thornton.

Momsexpert
Lena Westfahl Kontakta Lena

En säljare kan nu få momsen återbetald när en köpare saknar betalningsförmåga under följande förutsättningar. 

  • Köparen ska vara en beskattningsbar person.  
  • Datumet då fakturan för köpet utfärdades ska vara mellan 1 februari – 31 december 2020.
  • Minst tre månader har gått sedan fordran förföll till betalning.
  • En betalningspåminnelse i skriftlig form har skickats ut.
  • Köparen och säljaren är inte i intressegemenskap.  

Är dessa förutsättningar uppfyllda så har säljaren en möjlighet att sätta ner beskattningsunderlaget och återfå redovisad utgående moms från Skatteverket. Det gäller även om säljaren inte kan visa att köparen saknar betalningsförmåga på något annat sätt. Får säljaren senare betalt, helt eller delvis, så är säljaren skyldig att återigen redovisa och betala momsen på betalningen som kommit in.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev