article banner
Skattenyhet

Momsavdrag på solceller – så funkar det

Att installera solceller på fastigheter blir allt vanligare. Även om solceller fortfarande utgör en liten andel av Sveriges elproduktion ökar efterfrågan på hållbar el i snabbt i takt. Har ditt fastighetsbolag eller din bostadsrättsförening funderat på att installera solceller? Här berättar Grant Thorntons momsexperter vad som gäller kring momsavdrag.

- Tidigare har man som fastighetsägare inte kunnat dra av momsen på solceller om de placerats på en bostadsbyggnad och den producerade elen till någon del används för bostäderna. En ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen öppnar nu upp för att man kan få momsavdrag om den producerade elen från solcellerna till viss del säljs till elhandelsföretag. Det kommer nu både att vara möjligt att begära momsavdrag i efterhand för redan uppförda solcellsanläggningar, samt för planerade installationer, berättar Karolina Andersson.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu alltså öppnat upp för momsavdrag på investeringskostnader på solcellsanläggningar. Förutsättningen är att anläggningens egenproducerade el till viss del säljs till elhandelsföretag. Avdragsrätt medges därmed i den utsträckning solcellsanläggningens produktion av el leder till momspliktiga intäkter.

- Vi har många fastighetskunder som redan hört av sig till oss angående detta. Vår bedömning är att Högsta förvaltningsdomstolen har gjort en rimlig och korrekt tolkning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Domen står dock i strid med Skatteverkets tidigare uppfattning om avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Skatteverket har tidigare inte beviljat något momsavdrag alls vilket innebär att de nu måste ändra inställning kring solceller, förklarar Martin Jacobsson.

Skatterådgivare
Martin Jacobsson Kontakta Martin

 

Har du redan haft investeringskostnader? Det är inte kört!

  • Begär en omprövning av momsdeklarationen för aktuell period. Detta kan göras sex år tillbaka i tiden.

Säkerställ att du faktiskt säljer en del mot elnätet

  • Sälj el som inte förbrukas i bostadsbyggnaden till elnätet. Det är andelen som säljs till elhandelsbolag som avgör hur stor andel av den ingående momsen som är avdragsgill.

Dokumentera!

  • Hur mycket el som är tänkt att säljas till elhandelsbolaget bestämmer hur mycket moms som kan dras av när investeringen görs. Dokumentera därför skriftligt hur stor andel som ska säljas mot elnätet. Avsikten att sälja momspliktig el måste kunna visas vid frågor från Skatteverket.

 

Vill du veta mer? Läs även vår artikel "Nytt avgörande öppnar upp för momsavdrag på solceller"


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev