Skattenyhet

Förlängd period för återbetalning av moms på kundförluster

Erik Karlsson
Med:
insight featured image
Tidsperioden med sänkta krav för återbetalning av moms på kundförluster förlängs. Det meddelar Skatteverket nu. De sänkta kraven gäller nu fakturor som ställts ut under perioden 1 februari 2020–31 december 2021.

Vi har tidigare berättat att Skatteverket under 2020 ansett att momsen på kundförluster kunnat återbetalas i en helt annan omfattning än vad som gäller i normala fall med anledning av den pågående pandemin. Till en början gällde de lägre kraven fram till den 31 december 2020. Nu meddelar Skatteverket att tidsperioden förlängs till den 31 december 2021.

En säljare kan under denna period få momsen återbetald på grund av saknad betalningsförmåga hos köparen om följande förutsättningar är uppfyllda.

  • Köparen ska vara en beskattningsbar person.
  • Datumet då fakturan för köpet utfärdades ska vara mellan den 1 februari 2020–31 december 2021.
  • Minst tre månader ska ha gått sedan fordran förföll till betalning.
  • En betalningspåminnelse i skriftlig form har skickats ut.
  • Köparen och säljaren är inte i intressegemenskap.

I sådana fall kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust även om säljaren inte kan visa på något annat sätt att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. Får säljare sedan helt eller delvis betalt från köparen är säljaren skyldig att åter redovisa moms på den del av betalningen som har kommit in.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.