Skattenyhet

Förändringar i intrastat-rapporteringen 2022

Erik Nyström
Med:
insight featured image
Från och med årsskiftet kommer det, som följd av nya regler inom EU, att ske förändringar i hur företag rapporterar gränsöverskridande EU-transaktioner i Intrastat.

Regeländringen innebär att de olika datainsamlande myndigheterna i respektive medlemsstat måste utbyta ytterligare transaktionsdata med varandra. Med anledning av detta kommer företag behöva lämna följande information i sina rapporter för utförsel:

  1. Motpartens momsregistreringsnummer i mottagarlandet
  2. Varornas ursprungsland

Intrastat-rapporteringen omfattar sedan tidigare landskoden för mottagarlandet. Nyheten nu är alltså att hela momsregistreringsnumret ska uppges i rapporten. Om momsnummer saknas, till exempel i fall då kunden under vissa förutsättningar inte innehar ett momsregistreringsnummer, ska en följande kod användas; QV999999999999.

Varornas ursprungsland är det land där varan har producerats eller tillverkats. Om varan har tillverkats i två eller flera olika länder är ursprungslandet det land där varan genomgick sin senaste, omfattande, ekonomiskt motiverade bearbetning.

En ytterligare nyhet är att de ensiffriga transaktionstyperna byts ut mot tvåsiffriga transaktionstyper

 

Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl